České firmy projevily zájem o perspektivní trhy v Indonésii a Thajsku.

Dne 25. dubna 2019 se uskutečnil exportní seminář pro podnikatele se zájmem o vývoz a dovoz z Thajska a Indonésie. Konkrétní exportní příležitosti v těchto dvou zemích přijeli představit ekonomičtí diplomaté ze zastupitelských úřadů České republiky v Jakartě a Bangkoku. 

Seminář zahájil zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy MZV ČR Tomáš Píša, který nastínil možnosti podpory ekonomické diplomacie České republiky a oborové příležitosti v těchto zemích. Dále se věnoval možnosti financování projektů z programu PROPED a konkrétním aktivitám české diplomacie v Bangkoku.
Jan Skipala z Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje informoval o výhodách členství v Hospodářské komoře a podpoře exportu na krajské úrovni prostřednictvím služeb Krajského exportního specialisty. Dále pokračoval představením aktivit sítě Enterprise Europe Network a možnosti vyhledat zahraničního partnera ve více než 60 zemích světa.
Dále prezentoval specialista pro akvizice Exportní garanční a pojišťovací společnosti Jiří Šrámek aktuálně nabízené produkty v oblasti pojištění exportních úvěrů pro snížení rizik českých firem při obchodování v ekonomicky nestabilních teritoriích.
Na závěr 1. bloku představila Ludmila Leškovská Dotační podporu pro nové projekty českých firem v Indonésii a Thajsku v programu B2B.

Druhý blok semináře byl věnován specifikům obchodování na indonéském a thajském. Ekonomický diplomat z Velvyslanectví ČR v Bangkoku Jan Špiler přiblížil účastníkům obchodní vztahy mezi ČR a Thajskem a informoval o konkrétních příležitostech a výzvách, které tento velký trh pro exportéry nabízí. Specifikoval náležitosti založení firmy na thajském trhu a smluvní výhody a omezení mezi ČR a Thajskem. Dále nastínil oborové příležitosti v obranném, energetickém a vodohospodářském průmyslu.
Jakub Černý ze zastupitelského úřadu ČR v Jakartě informoval o ekonomické situaci Indonésie, která je z velké části provázaná se společenstvím ASEAN. Situace v Indonésii se v posledních letech zlepšuje, tamní trh nyní čítá 260 mil. obyvatel s rostoucí životní úrovní. Rovněž česky vývoz do Indonésie v posledních letech roste a v roce 2018 dosáhl historicky nejvyšší hodnoty 3,9 mld. Kč. Varoval však také před nutností udržovat blízké a osobní vztahy s tamními partnery a před dovozem surovin jako jsou alkohol, mléčné výrobky, textil atd.

Na závěr semináře měli přítomní zástupci firem možnost individuálních konzultací s oběma ekonomickými diplomaty a probrat s nimi své obchodní plány a možnosti. Více o příležitostech na thajském a indonéském trhu naleznete v přiložených prezentacích. Jednalo se o další z řady seminářů, které organizuje Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami.