České firmy navázaly spolupráci se srbskými partnery

Partneři poradenské sítě pro podnikatele Enterprise Europe Network Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Business Incubator Novi Sad zorganizovali pro podniky z obou zemí zahraniční podnikatelskou misi do Srbska, která se uskutečnila ve dnech 8. – 9. února 2018 ve městě Novi Sad.

Českou delegaci přivítali představitelé Zemské vlády a Obchodní a průmyslové komory Vojvodina a setkali se při této příležitosti také se zástupci Kovoklastru provincie Vojvodina, Fakulty technických věd, Asociace srbských klastrů, Podnikatelského inkubátoru Novi Sad a dalšími srbskými stakeholdery. Po oficiálním přijetí následovaly neformální diskuse mezi zástupci obou delegací, při kterých probírali možnosti další spolupráce.

Následující den se po prezentacích delegací obou zemí setkali reprezentanti českých i srbských firem při vzájemných dvoustranných jednáních, kde navázali užitečné kontakty a projednávali možnosti budoucích společných obchodních aktivit.

Českou podnikatelskou veřejnost zastupovali nejen reprezentanti malých a středních firem, jako například Ecotex s.r.o., HLIMONT s.r.o., SVAREXPERT s.r.o., ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.RenoMoravia s.r.o., KOWAX ®, INVIRA s.r.o., ale i velkých společnosní VÚHŽ a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a Havířovsko-karvinského Kovoklastru. Srbské delegace se kromě představitelů srbských stakeholderů účastnili také zástupci téměř 30 místních firem.
Na jednání, která touto podnikatelskou misí začala, naváže následná mise srbské delegace v moravskoslezském regionu.