Česká ekonomická diplomacie vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru.  České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna komplikující se logistikou obchodních operací, růstem omezování obchodu a turbulentní poptávkou.

Většina dnes zaváděných opatření v obchodě směřuje k omezení pohybu osob, ne zboží. To se týká i mezinárodní obchodní výměny.  V současné chvíli není možné cestovat k jednání se zahraničními partnery nebo je zvát k návštěvě do ČR. S ohledem na narůstající bariéry zahraničního obchodu se jeho realizace a logistika stává čím dál složitější. To vše představuje již dnes vážnou překážku pro české firmy.

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR představuje MZV nový nástroj na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA):

– Ten umožní českým firmám aktivním na zahraničních trzích operativně reagovat na mimořádnou situaci.
– Nově bude možné využít služeb místních expertů, kteří zajistí kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených s mimořádnými opatřeními.
– V době omezení pohybu osob mohou tyto subjekty mimo jiné firmám pomoci zajistit osobní styk a dohled nad jejich aktivitami v místě.
Program PROPEA bude financován ze sdružených prostředků určených mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie.

Pilotně začne fungovat tato podpora v 10 zemích světa:
Maroko, Japonsko, Mongolsko, Indie, Vietnam, Bosna a Hercegovina, Peru, Čína, Spojené království a Mexiko.

Ministerstvo zahraničních věcí proto nabízí následující pomoc pro české firmy, obchodující se zahraničím:

– Vzhledem k omezení pohybu osob MZV pomoc při hledání nových kontaktů a příležitostí v oborech, které budou součástí stimulačních balíčků jednotlivých států.
– Jednotná zahraniční síť zastupitelských úřadů České republiky je připravena pomoci analyzovat příležitosti, vyhledat vhodné obchodní partnery a předat jejich kontakty v rámci společné zahraniční sítě.
– Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí jsou připraveny v této chvíli nabídnout asistenci českým podnikatelům v případě, že se dostanou do problémů s realizací obchodních dodávek do zahraničí, především v případě administrativních bariér kladených na dovozce místními úřady.

Nouzový balíček MZV pro české firmy:

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou.Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

 Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:
1) Praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
2) Asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
3) Hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
4) Pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
5) Využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

MZV připravilo pro podnikatele sérii webinářů s českými zastupitelskými úřady:
První proběhne již v březnu 2020 s ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Moskvě a USA.
Firmy budou mít možnost online diskutovat s ekonomickým diplomatem o aktuální situaci na příslušných trzích se zaměřením na aktuální příležitosti, novinky i rizika.

Informace o termínech a tématech webinářů naleznete na www.export.cz/akce a na webových stránkách KHK MSK v sekci “Akce”

České podniky mohou s celou zahraniční sítí komunikovat na dálku prostřednictvím informačních technologií.
Nouzový balíček podpory je spuštěn okamžitě. Nová iniciativa MZV bude realizována bez dodatečných nároků na personální či finanční zdroje ze státního rozpočtu.

 

Tyto služby budou firmám poskytovány zcela zdarma.

Východiska:
Význam exportu pro českou ekonomiku je zcela zásadní. Česká ekonomika je extrémně otevřená, což dokládá i vysoký podíl exportu na hrubém domácím produktu, který v roce 2019 činil necelých 80 %, podíl zaměstnanců pracujících v odvětvích přímo či nepřímo navázaných na vývoz je u nás 52 %, což je více než dvojnásobek světového průměru.
Celosvětové šíření epidemie koronaviru má zásadní vliv na globální ekonomiku a její budoucí vývoj. Dle některých odhadů by ekonomiky USA a Velké Británie mohly však i klesat, stejně jako v případě evropské sedmadvacítky, pro kterou je pro rok 2020 předpovídán meziroční pokles o 1 %.
Odhady tempa růstu světové ekonomiky pro tento rok se proto snížily z původních 2,4 % na 1, 5 %.

Kontakty a další užitečné informace:

Aktuální vývoj a informace: zveřejňuje MZV na internetových stránkách českých zastupitelských úřadů (webové stránky ve formátu www.mzv.cz/mesto, např. www.mzv.cz/rim) a na portále BusinessInfo.
Hlavním kontaktním bodem pro získání podpory: budou zastupitelské úřady ve spolupráci s jednotnou zahraniční sítí a samozřejmě také Klientské centrum pro export.
Bližší informace v sekci kontakty v zahraničí a na Klientském centru pro export s informacemi soustředěnými na portále pro podnikatele BusinessInfo www.businessinfo.cz