Červnová Business snídaně KHK MSK firmy provedla procesem zavádění ESG v praxi

Téma „ESG jako příležitost – poradenství, řešení a dotace“ firmám přiblížila strategii při zavádění postupů a kroků ke společenské a enviromentální odpovědnosti.

Business snídani Krajská hospodářská komora MSK uspořádala spolu s odborníky z České spořitelny (ČS) a poradenské společnosti Erste Grantika Advisory.

ESG poradenství ČS představil Martin Breyl , který hned v úvodu poznamenal, že v produkci emisí skleníkových plynů se Česko řadí na třetí příčku mezi zeměmi EU, a to jak v přepočtu na HDP, tak na obyvatele.

Za důvody, proč se zabývat udržitelností, označil vyšší efektivitu a úspory nákladů, povědomí o značce i přístup k novým trhům a financování. Firmám přehledně popsal, jak by malé a střední firmy mohly při zařazování ESG v praxi postupovat, zmínil i využití digitálních nástrojů i poradenství a možnosti financování.

Na něj navázal Štefan Koreň z České spořitelny s konkrétními návody na postup zahrnutí ESG do firemních praxe. „Při poradenství se zaměřujeme na pomoc v rámci nefinančního reportingu, ale i řešení šitá na míru. Naše podpora zahrnuje financování, ESG poradenství, dotace a digitální řešení,“ uvedl.

Jan Beneš z Grantiky pak přiblížil možnosti dotací zejména v oblasti úspory energií. „Nejčastěji s klienty řešíme dotační podpory u obnovitelných zdrojů energií, úspory energií či hospodaření s vodou. Dotační podpory lze čerpat i na Technologie 4.0, digitalizace, výzkum a vývoj nebo marketing,“ vyjmenoval Jan Beneš.

Elektromobilitu – statistiky, ESG kalkulačku i dotace shrnul Vilém Sklenář z České spořitelny. „V počtu elektromobilů u nás jsme z pohledu registrací třetí od konce v zemích EU. Podle značek se na špici drží Tesla Model Y, za ním Model 3 a třetí je v žebříčku prodejnosti Peugeot e-208. V ČR je to Škoda, Tesla a Volkswagen,“ přiblížil Vilém Sklenář.

Poradil s možnostmi financování z dotací na elektromobilitu i s výběrem dobíjecí stanice. „Naše doporučení pro dobíjecí body se primárně odvíjí od počtu elektromobilů ve vaší firemní flotile. Je potřeba zvážit, jak využijete veřejné nabíjení, které je sice nejrychlejší, ale i nejdražší,“ poznamenal.

V navazující prezentaci pak David Plíva z Global Payments představil EV – charging. Jejich řešení kombinuje tradiční platbu kartou a inovativní řešení platebních technologií s digitálními technologiemi, které se starají o celkové zabezpečení plateb od těch samoobslužných až po speciální požadavky a řešení.