Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly předány

Minulý týden v Brickhousu v Dolních Vítkovicích ocenil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák obce, firmy a další subjekty za jejich aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. „Dělat svět lepším a spravedlivějším pro všechny. To je hlavní cíl společenské odpovědnosti. Kdyby se lidé zajímali jen o sebe, svůj zisk a své pohodlí, byla by to cesta do pekel, jak se říká. Naše společnost se přece chce posouvat k lepšímu, chceme být ohleduplní, chránit životní prostředí, pomáhat potřebným, zajímat se o své okolí. To ale vyžaduje upřímný zájem a ochotu dělat věci navíc, které nejsou naší povinností, ale dobrou vůlí. Velmi si cením každé takové aktivity a jsem rád, že se téma společenské odpovědnosti v našem kraji tak intenzivně zrcadlí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Na slavnostním večeru předal celkem sedm Cen hejtmana za společenskou odpovědnost.

Ocenění získaly firmy, které jsou současně i členy Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, a těmi jsou firma Gamin s.r.o., která je předním dodavatelem přístrojů pro hodnocení kvality povrchových úprav a více než 25 let nabízí bohatý sortiment výrobků, především na českém a slovenském trhu, a Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.. V oblasti veřejného sektoru zvítězily MENS SANA, z.ú. a Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, která je rovněž členem KHK MSK.

Další ocenění získala firma HSF System a.s. Mezi obcemi byly oceněny Zbyslavice a Nový Jičín, v kategorii pro mikropodniky, živnostníky a spolky cenu obdržela společnost Arcada, z.s

Na slavnostním večeru současně s cenami za společenskou odpovědnost udělil hejtman Ivo Vondrák také Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja za rok 2022, které si převzala 23letá studentka medicíny Kristýna Kriebelová z Rychvaldu. Kristýna je již sedm let dobrovolnicí Českého červeného kříže, aktuálně je dokonce velitelkou jeho záchranného týmu. Je aktivní i v rámci jiných organizací, např. ve studentské neziskové organizaci, kde pomáhá školit veřejnost. Jejím snem je vyjet pomáhat do některé z rozvojových zemí. Věří, že se v budoucnu připojí k Lékařům bez hranic.

Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2022 se stal Jan Světlík. „Pan Světlík se stal Osobností kraje právem. Jistě, proměna Dolních Vítkovic, za kterou mu vděčíme, není nic nového, ale pan Světlík ve svých vizích pokračuje. Teď je jeho tématem vodík a zavádění jeho technologií do praxe. Hovoří o vodíkovém městečku, což přesně souzní s krajskou vizí vodíkového údolí. Věřím, že se i díky přispění pana Světlíka stane náš kraj lídrem v oblasti vodíkových technologií. Pan Světlík je zkrátka člověk, který má vize, jde za nimi a inspiruje ostatní,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Všem oceněným gratulujeme.

ZDROJ: MAGAZIN POSITIV Business & Style