Cenu Spokojený zákazník v MSK získala více než desítka firem

Sdružení českých spotřebitelů vyhlásilo výsledky Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník pro rok 2020.

„Celkem jsme za celou ČR letos ocenili 72 firem, a to jak firem zavedených, tak i firem z řad drobných podnikatelů a rodinných firem, pro které je tato cena i vizitkou, že se o své zákazníky dokáží postarat i ve složité době a udržet si jejich přízeň,“ uvedl ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička.

V letošním roce se cena vyhodnocovala ve 14 kategoriích a v 10 kategoriích byla udělena. Možnost podávat návrhy na ocenění měli spotřebitelé, zástupci měst a obcí, profesních komor i nejširší veřejnost. Jednotlivé návrhy hodnotili členové nezávislých komisí, na výběru oceněných firem se podíleli i zástupci Krajské hospodářské komory MSK.

Soutěž vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů, záštitu nad soutěží měl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Ocenění se vítězům uděluje na dva roky. Potvrzuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v souladu s očekáváním spotřebitele.

Výsledky Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník v MSK