Business snídaně KHK MSK na téma interim managementu

První letošní Business snídani KHK MSK jsme uspořádali v úterý 23. ledna 2024 na téma řešení nejrůznějších situací ve firmách pomocí interim managementu.

O své zkušenosti a praktické příklady zaměřené na malé a střední firmy se podělili manažeři z České asociace interim managementu, z. s. Petr Karásek a Radka Šušková.

Ta v úvodu představila asociaci CAIM jako odbornou platformu pro setkávání se s profesními kolegy, potenciálními klienty či zprostředkovateli interim managementu, která řeší mimořádné stavy společností, krizové situace, řídí změny a důležité projekty, vyrovnává se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit apod.
Ve své prezentaci pak popsala postup při změně řízení a proces nástupnictví ve firmě.

Petr Karásek na úvod nastínil aktuální situaci českého hospodářství a strukturu české ekonomiky i běžnou genezi středních a malých firem po roce 1990. Popsal podnikovou krizi i její zásadní rizika řešení. „Způsob řešení podnikové krize se musí odvíjet od fáze krize. Možná řešení jsou stabilizace situace “time-out“, nově preventivní restrukturalizace, zmírnění eskalací; posílení krátkodobými finančními zdroji; změny v byznysovém modelu, např. ukončení určitých produktů, služeb, přesmluvnění zakázek projektů; vyčištění a posílení rozvahy s výprodejem skladů či řešení pohledávek a závazků; dále kapitálové posílení, povozní restrukturalizace plus strategické změny. Nesmí chybět právní nástroje – preventivní restrukturalizace, reorganizace, konkurz …, a organizační opatření, personální záležitosti, komunikace uvnitř společnosti i se stakeholdery, odborná mediace,“ vyjmenoval Petr Karásek.

V praktických případech strojírny, svařovny, projektovo-zakázkové výroby a technologické dílny pak popsali celý postup krizového řízení a role interim manažerů.

V únorové Business snídani se zaměříme na grafický nástroj Canva. Sledujte nás tedy na webu a sociálních sítích, přihlaste se k odběru newsletteru na našich stránkách www.khkmsk.cz, ať vám nic neuteče.