Business snídaně KHK MSK na pracovněprávní téma

Elektronické právní jednání v praxi, whistleblowing aneb zákon o ochraně oznamovatelů a velká novela zákoníku práce – tři témata, která se probírala na zářijové Business snídani pro členy Krajské hospodářské komory MSK.

Problematiku elektronických podpisů, jejich druhy a charakteristiku, výhody a nevýhody jednotlivých v praxi užívaných řešení (např. naskenované podpisy, komerční služby, podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu) vysvětlil Jiří Pour, advokát a partner členské firmy coLEGAL. Zaměřil se také na nastavení smluvní dokumentace tak, aby zohledňovala elektronickou formu právního jednání a na digitalizaci v pracovněprávních vztazích po novele zákoníku práce.

Na whistleblowing, který nově zavádí pro zaměstnavatele celou řadu významných povinností v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání uvnitř organizace, se zaměřila advokátka Vendula Růžková. „Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50 lidí, je nebo bude povinen zavést nová opatření, kdy jejich nesplnění bude mít za následek řadu sankcí, a to nejen těch majetkových,“ upozornila.

Advokát a specialista na pracovní právo ARROWS ETL Global Jakub Oliva přiblížil nejvýznamnější změny novely zákoníku práce týkající se home-office, úprav v zaměstnávání “dohodářů“, změn v oblasti doručování HR dokumentace či v oblasti ukládání pokut OIP.

Business snídaně pořádá KHK MSK pravidelně, ta příští na téma zaměstnávání cizinců se koná v Harmony hotel Ostrava 25. října 2023.