Bulharský podnik hledá dodavatele zbytků z výroby měděného drátu, měděných katod nebo měděných tyčí

Bulharská společnost působí na regionální, ale i národní úrovni, vytváří novou dodavatelskou síť. Hlavními klienty jsou výrobci plechů, pásů, svitků na bázi mědi a dalších průmyslových odvětví zpracování kovů.
Aby uspokojila poptávku svých zákazníků, hledá společnost surovinu ze zbytků výroby měděného drátu, měděných katod nebo měděných tyčí.
Měsíční poptávka měděného šrotu je kolem 1 000 tun.

Popis materiálu:

Šrot z měděného drátu by měl mít čistotu min. 99,7%
Průměr drátu: 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm Hmotnost: 3 kg, 5 kg, 7 kg, 15 kg, 20 kg
Pevnost v tahu: 1000 N / mm2, 900 N / mm2, 500 N / mm2, 450 N / mm2.

Další informace týkající se technických specifikací zařízení budou zúčastněným stranám poskytnuty až po podpisu smlouvy o mlčenlivosti z důvodu zachování důvěrnosti. Podrobné informace zde.

Bližší informace: Jan Skipala, Hana Simonová een@khkmsk.cz , 724 613 918, 602 429 609

Netýká se daná poptávka Vašeho oboru? Vyhledávejte další poptávky a nabídky v databázi největší světové sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network zde: https://khkmsk.cz/zahranicni-inzeraty/