Zviditelněte se v Katalogu firem KHK MSK!

Ještě stále máte možnost ZDARMA zařadit svou firmu do chystaného Katalogu firem KHK MSK. Nejste členy Komory? Nevadí, i vás rádi do katalogu přidáme. 

Při našich aktivitách a jednáních zviditelňujeme a nabízíme přednostně služby členských firem Krajské hospodářské komory MSK. A abychom měli informace o vás vždy po ruce a kompletní, plánujeme vydat aktuální Katalog členských firem KHK MSK, a to v online i tištěné verzi.

Katalog bude sloužit jako cenný průvodce a komplexní zdroj informací pro veřejnost, zákazníky a podnikatele v regionu. Vaše firma by proto měla být součástí, neboť bezplatným zařazením do katalogu získáte řadu výhod, které mohou být pro rozvoj vašeho podnikání klíčové:

  1. Zvýšení viditelnosti, rozšíření obchodních příležitostí a podpora marketingových aktivit: Vaše firma bude mít příležitost prezentovat své produkty, služby a specializace tisícům potenciálních zákazníků a partnerů v regionu. Katalog bude distribuován zdarma a bude tak snadno dostupným zdrojem informací pro potenciální zákazníky.
  2. Networking a spolupráce s ostatními členy: Zveřejněním Vaší firmy v našem katalogu získáte možnost navázat nové kontakty a spolupráci s ostatními členskými firmami KHK MSK i s dalšími podnikateli v Moravskoslezském kraji.
  3. Profesionální image a důvěryhodnost: Zařazením do oficiálního katalogu podtrhnete důvěryhodnost Vaší společnosti a profesionální přístup k podnikání, a zvýšit tak prestiž firmy v očích zákazníků, investorů a potenciálních partnerů.
  4. Podpora členské základny KHK MSK: Vaše účast v katalogu posílí rozsah podnikatelského prostředí Hospodářské komory a přispěje ke celkovému zlepšení ekonomické situace v kraji.
  5. Přístup k aktuálním informacím: Díky katalogu bude mít nejen podnikatelská veřejnost rychlý přístup k aktuálním a relevantním informacím o místních firmách.

Katalog bude obsahovat stručnou informaci o činnosti firmy se zařazením podle oboru podnikání, kontakt, fotografie a logo společnosti.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do katalogu firem na e-mailovou adresu i.honusova@khkmsk.cz prosím zašlete:

  1. Krátký popis činnosti firmy: stručný popis toho, čím se Vaše firma zabývá a co ji činí jedinečnou
  2. Fotografie: jednu až dvě ilustrační fotografie v tiskové kvalitě
  3. Logo firmy: oficiální logo ve formátu JPEG nebo PNG s minimálním rozlišením 300 dpi
  4. Kontaktní údaje: uveďte prosím kompletní kontaktní údaje Vaší firmy, včetně názvu, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy.

Termín pro zaslání Vašich podkladů prodlužujeme do poloviny října 2023.

Vzor firemního profilu v katalogu