Budoucí vztah mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií

Spojené království Velké Británie a Severního Irska opustí 29. března 2019 Evropskou unii a vydá se na světové scéně novým směrem. Britská vláda vydala 12. července 2018 dokument: Future Relationship White Paper, shrnující postoje britské strany v otázkách budoucích vztahů, se kterými bude vstupovat do jednání s Evropskou komisí.

Dokument obsahuje balík opatření, která mají pomoci vybudovat nové vztahy, oboustranně funkční jak pro Spojené království, tak pro Evropskou unii.

U ekonomického partnerství např. vláda navrhuje zavedení oblasti volného obchodu pro zboží se společným souborem pravidel pro zboží, včetně zemědělských a potravinářských produktů, a postupné zavedení nového Ujednání pro usnadnění celních formalit, které by odstranilo nutnost celních kontrol a prověrek mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Další návrhy britské vlády se týkají partnerství v oblasti bezpečnosti nebo ochrany osobních údajů.

Na základě tohoto návrhu nyní tato vláda pověří vyjednávací tým Spojeného království kontaktováním Evropské unie a spoluprací na dosažení podstatné dohody o Budoucím rámci spolu s Dohodou o vystoupení ještě v letošním roce.

UK-EU Budoucí vztahy bílá kniha- Executive_Summary – CZECH (.pdf)