BREXIT – aktualizované informace o nových obchodních pravidlech s Velkou Británií – nevýhody vystoupení VB a výhody dohody o spolupráci

Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem. Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na administrativní a další změny na obou stranách.

Informace pro české firmy jsou k dispozici zejména na webu www.brexitinfo.cz a stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit. Další podrobné informace naleznete zde: https://www.export.cz/aktuality/brexit/

Změny, které nastanou v rámci EU pro evropské i britské podniky, jsou dle jednotlivých konkrétních odvětví shrnuty do tzv. Readiness Notices, dostupných i v češtině.

Informace se vztahují na obchod s Velkou Británií (Anglie, Wales, Skotsko).

Obchod se Severním Irskem se řídí Protokolem o Severním Irsku a nadále se bude řídit pravidly EU (např. celní pravidla, pravidla značení), na nová pravidla je naopak potřeba se připravit, pokud zboží z EU poputuje přes Severní Irsko na ostrov Velká Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU. Podrobné informace na Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 – GOV.UK

V případě podrobnějších dotazů k jednotlivým aspektům nového rámce obchodu se Spojeným královstvím je možné kontaktovat brexit hotline na Zelené lince Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: +420 800 133 331

V případě problémů či dotazů k předpisům na britské straně hranice pak obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně na oeu.london@embassy.mzv.cz, či obchodní úsek britského velvyslanectví v Praze na tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk.

Zdroj: https://www.export.cz/aktuality/brexit/

Změny vztahů s VB po brexitu aktuálně

Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EU a výhody dohody o spolupráci mezi EU a VB přehledně

Nevýhody vystoupení VB z jednotného trhu a celní unie EU Výhody dohody o spolupráci mezi EU a VB.
Režim volného pohybu zboží se již nevztahuje na zboží z VB, což může vést k větší byrokracii pro firmy a úpravám v dodavatelských řetězcích mezi EU a VB. Nulové celní sazby a kvóty na obchodovatelné zboží zajišťující nižší ceny pro spotřebitele – za předpokladu, že jsou dodržena dohodnutá pravidla původu.
Celní formality a kontroly britského zboží, které vstupuje do EU, mohou vést ke zpoždění na hranicích. Obchodníci mohou sami potvrdit původ prodaného zboží a využít „úplnou kumulaci (nejen použité materiály, ale také zpracovatelské činnosti se započítávají pro určení původu), což usnadňuje splnění požadavků a získání přístupu s nulovým tarifem.
DPH a případně spotřební daně jsou splatné při dovozu (včetně nákupů online) Existence programů vzájemného uznávání důvěryhodných obchodníků, které zajišťují lehčí celní formality a plynulejší tok zboží.
Výrobci ve VB, kteří budou dodávat své zboží na trhy EU i VB, musí splňovat normy a předpisy jak v EU, tak ve VB a také strpět všechny příslušné kontroly dodržování předpisů ze strany orgánů EZ (nepatří sem posuzování shody výrobků) Společná referenční definice mezinárodních norem a možnost vlastního prohlášení o shodě nízkorizikových produktů usnadňují výrobcům splnit požadavky na obou trzích.
Potraviny vyvážené z VB musí mít platná osvědčení týkající se zdravotní nezávadnosti potravin. Budou prováděny systematické (fyto-) sanitární hraniční kontroly. Specifická dohoda týkající se vína, organických látek, automobilového průmyslu, farmaceutik a chemikálií.
Dodavatelské služby z VB již nemohou využívat výhod „země původu“ či „pasportizace, které umožňují automatický přístup na celý jednotný trh EU. Snadné zajištění krátkodobých pracovních cest a dočasných vysílání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.
Končí automatické vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Odstranění neodůvodněných překážek digitálního obchodu, včetně zákazu požadavků na lokalizaci údajů při respektování pravidel ochrany údajů.
Provozovatelé audiovizuálních služeb s licencí pro VB již nemohou svobodně dodávat audiovizuální služby na území EU (platí i obráceně). Trh s veřejnými zakázkami (včetně těch malých) ve VB je otevřen všem uchazečům z EU usazeným ve VB za stejných podmínek.
Velká Británie se již neúčastní jednotného trhu EU v oblasti dopravních služeb. Neomezený přístup pro dopravce přepravující přímý náklad mezi EU a VB a plná přepravní práva přes území ostatních států.
Provozovatelé dopravních služeb z VB ztrácejí právo provádět neomezené jízdy napříč EU a vykonávat až tři kabotážní operace na území jednoho členského státu. Právo provádět až dvě další operace na území druhé strany (z toho maximálně jednu kabotáž pro přepravce z VB).
Zajištění ustanovení o pracovních podmínkách bezpečnosti silničního provozu a spravedlivé hospodářské soutěži – kromě ustanovení o horizontálních rovných podmínkách v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a hospodářské soutěže.

Zdroje informací:
– Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi EU a Spojeným královstvím, Evropská komise, červenec 2020 zde.
– Další oznámení o připravenosti (podle jednotlivýcch oblastí/specifických sektorů): zde.
Dotazník – ověřte, zda je vaše firma připravena na změny: Jak je naše firma připravena na BREXIT.
MPO: BREXIT linka 800 133 331 (Zelená linka pro export), emailem na brexit@mpo.cz .
Celní správa: informace ZDE , tel.: 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz .

Více se k tématu brexitu dočtete zde:

Vztahy s Velkou Británií od 1. ledna 2021

Hospodářská komora vydává celní doklady a obchodní dokumenty do Velké Británie

 

Pro více informací kontaktujte: Jan Skipala, Hana Simonová, een@khkmsk.cz , +420 732 945 012, +420 724 613 918