BREXIT a export – informace o nových obchodních pravidlech s Velkou Británií

Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem. Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na administrativní a další změny na obou stranách.

Informace pro české firmy jsou k dispozici zejména na webu www.brexitinfo.cz a stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Velvyslanectví ČR v Londýně níže uvádí shrnutí hlavních změn a odkazy zejména na britské pokyny, na které by se exportéři měli zaměřit. Další podrobné informace naleznete zde: https://www.export.cz/aktuality/brexit/

Změny, které nastanou v rámci EU pro evropské i britské podniky, jsou dle jednotlivých konkrétních odvětví shrnuty do tzv. Readiness Notices, dostupných i v češtině.

Informace se vztahují na obchod s Velkou Británií (Anglie, Wales, Skotsko).

Obchod se Severním Irskem se řídí Protokolem o Severním Irsku a nadále se bude řídit pravidly EU (např. celní pravidla, pravidla značení), na nová pravidla je naopak potřeba se připravit, pokud zboží z EU poputuje přes Severní Irsko na ostrov Velká Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU. Podrobné informace na Placing manufactured goods on the market in Northern Ireland from 1 January 2021 – GOV.UK

V případě podrobnějších dotazů k jednotlivým aspektům nového rámce obchodu se Spojeným královstvím je možné kontaktovat brexit hotline na Zelené lince Ministerstva průmyslu a obchodu, tel.: +420 800 133 331

V případě problémů či dotazů k předpisům na britské straně hranice pak obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Londýně na oeu.london@embassy.mzv.cz, či obchodní úsek britského velvyslanectví v Praze na tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk.

Zdroj: https://www.export.cz/aktuality/brexit/

Více se k tématu brexitu dočtete zde:

Vztahy s Velkou Británií od 1. ledna 2021

Hospodářská komora vydává celní doklady a obchodní dokumenty do Velké Británie

https://www.khkmsk.cz/vladimir-dlouhy-brexit-aktualne-neznamena-preruseni-obchodnich-vazeb-mezi-ceskymi-a-britskymi-podniky/

https://www.khkmsk.cz/nektere-ceske-firmy-se-podle-pruzkumu-zacaly-kvuli-brexitu-predzasobovat/

https://www.khkmsk.cz/hospodarska-komora-formulovala-priority-ceskeho-byznysu-po-brexitu/