Bezúročný úvěr k podpoře opatření na úsporu energie

Národní rozvojová banka, a.s. nabízí pro členy Hospodářské komory bezúročný úvěr k podpoře energeticky úsporných projektů. Podmínkou poskytnutí bezúročného úvěru  je úspora min. 10%  energie.

Podrobnosti o programu úspor energie najdete na emailové adrese:

www.nrb.cz/zadost-a-pokyny-pro-zadatele/uspory-energie/

               Parametry úvěru na Úsporu energie: 

  • bez úroku a bez poplatků 
  • výše úvěru 500 tis. – 60 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (u projektů do 3 mil Kč), 70% u projektů nad 3 mil Kč. 
  • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
  • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku (u opatření na nemovitostech lze využít poradenství ELENA  www.nrb.cz/produkt/elena)
  • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera NRB až 4 mil. Kč – u projektů nad 3 mil Kč. 

Na co je možné ho využít:       

o    snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace, a další stavební práce, směřující k úsporám energií)

o    modernizace rozvodů elektřiny a plynu a tepla v budovách

o    modernizace či výměnu stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu 

o    instalace kogeneračních jednotek

o    pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla ) FVE na střechách lze provést pouze v  kombinaci s dalšími opatřeními k úspoře energie

o    modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy

o    zavedení systémů měření a regulace energie

o    využití odpadního tepla z výrobních procesů

o    nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií 

o    akumulace elektrické energie

V případě zájmu kontaktujte: Eva Baková, specialista energetiky, +420 773 770 517, eva.bakova@nrb.cz