Belgická společnost hledá dodavatele farmaceutických výrobků a zdravotnických potřeb

Belgická obchodní agentura pro import a export působící v distribuci a prodeji farmaceutických produktů přes přepážku (OTC – over the counter), parafarmaceutických produktů a zdravotnických prostředků do lékáren a nemocnic, hledá partnery vyrábějící tyto produkty.

Belgická společnost byla založena v roce 2013 a disponuje velkou obchodní sítí v různých evropských zemích, s pobočkami ve Francii, Německu, Belgii, Finsku a Nizozemsku. V současné době chce firma rozšířit své portfolio dodavatelů a identifikovat nové partnery s komparativní výhodou v oblasti inovativních produktů, kvality nebo cenu.

Potenciální partner by měl být výrobce farmaceutických výrobků (pouze OTC, bez lékařského předpisu) a zdravotnických prostředků s ochotou dlouhodobě spolupracovat na základě smlouvy o distribuci, či dohody o dodávkách.

Mezi preferované druhy zboží patří hlavně teploměry (klasické nebo infračervené), chirurgické rukavice, masky, testy Covid, sterilní lékařské vybavení. Výrobky musí vyhovovat všem relevantním předpisům EU v oblasti zdravotní péče.

Ideálním partnerem je malý/střední podnik vyrábějící výše uvedené zdravotnické výrobky pro přepážkový prodej bez receptu,  parafarmaceutické výrobky nebo zdravotnické prostředky.

Bližší informace: Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz,  597 479 330, 724 613 918