Aktuální změny v pravidlech pro přeshraniční pohyb pro Itálii, Lotyšsko, Německo a Slovensko

Podmínky pro pohyb osob u čtyř států EU se změnily. Seznamte se s aktuálními pravidly pro cestování přes 4 státy EU, kterých se tyto změny dotkly. (Zdroj Hospodářská komora ČR). Aktuální informace k cestování do dalších zemí světa najdete na Mapě cestovatele#COVID19.

ITÁLIE

Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.

Nepočítá se s výjimkami pro osoby, které Covid prodělaly a které mají i nadále pozitivní výsledek testu.

POZOR!! Lyžařská střediska v Itálii zůstávají uzavřena pro amatérský sport až do 5. března 2021 z důvodu šíření mutací koronaviru.

Konzultujte rovněž doporučení MZV ČR k cestování.

POZOR! Zákaz pohybu mezi regiony do 25. února včetně, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL – zdravotnímu zařízení – zůstává zachována (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria – návod: do google zadejte „ASL dipartimento prevenzione“ a místo pobytu).

Od 21. února se většina Itálie ocitá ve žluté zóně (možnost cest v rámci regionu, možnost konzumace v barech a restauracích do 18h).

Regiony Abruzzo, Kampánie, Emilia Romagna, Ligurie, Molise, Toskánsko, Umbrie, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento jsou v oranžové zóně.

LOTYŠSKO

V Lotyšsku je vyhlášen nouzový stav – s platností do 06.04.2021. Cestování do / z Lotyšska je omezeno jen na nezbytné cesty.

Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72h a následně zůstat v 10-denní domácí samoizolaci. Pozn.: negativní výsledky testů budou kontrolovány jak na pozemních hranicích, tak  na mezinárodním letišti v Rize, resp. před nástupem do letadla před příletem do Rigy, a potvrzení / testy jsou vyžadovány též pro tranzit pozemní cestou přes území Lotyšska.

NĚMECKO

Nově platí, že každý cestující, který přijíždí do Německa nebo cestuje přes Německo z rizikové oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru (aktuálně také ČR), se musí elektronicky registrovat na www.einreiseanmeldung.de , mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a musí před vstupem na území Německa disponovat negativním výsledkem testu (PCR nebo antigenní), který je v německém nebo anglickém jazyce a který není při vstupu na území Německa  starší více jak 48 hodin od odběru. Není podstatné, jestli cestující cestuje i na velmi krátké období (např. pouze na jednu hodinu).

Obchodní / služební cesty nad rámec výjimek pro pendlery (stanovených spolkovými zeměmi Sasko a Bavorsko) a pracovníky v dopravě nejsou německou stranou s odvoláním na vyjádření německého ministerstva zahraničí povoleny.

Osoby, které Německem pouze projíždějí, se musí taktéž povinně registrovat, mít s sebou doklad o úspěšné provedené registraci a doklad o negativním výsledku testu.

Všichni cestující musí podstoupit 10, popř. 14 denní karanténu (dle aktuální právní úpravy dané spolkové země). Karanténní opatření si upravuje každá spolková země sama.

Výjimka z karantény je možná pouze ve velmi omezených případech. Výjimky z karanténních opatření mají:

– osoby, které do Německa cestují z pracovních důvodů, aby přepravily přes hranice zboží nebo náklad po silnici, železnici nebo letecky (v případě pobytu na území Německa méně než 72 hodin a za dodržení ochranných a hygienických opatření)

– pendleři, kteří pracují v oblasti zdravotnictví nebo pečovatelských službách (tito musí splňovat karanténní nařízení dané spolkové země).

– v individuálních případech může místně příslušný úřad rozhodnout od upuštění od karantény.

Ostatní cestující podléhají karanténním opatřením té spolkové země, která je cílem jejich cesty.

SLOVENSKO

Od středy 17. února 2021 je pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica),  domácí karanténa a PCR test. Přeshraniční pracovníci, studenti, umělci aj. musí mít negativní test ne starší 7 dnů; použít lze antigenový i PCR test. Úplná výjimka z povinnosti negativního testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy. Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškou Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 12.2.2021.

Na Slovensku platí nouzový stav a POHYB NA SLOVENSKU JE OMEZEN POUZE NA NUTNÉ CESTY – VIZ DETAILY NÍŽE!  Další opatření: Otevírací doba pro seniory – senioři mají v pracovních dnech vyhrazeny hodiny pro nákup v obchodech s potravinami a v drogeriích od 9:00 do 11:00 hod.

Roušky se povinně nosí v intravilánu obcí a měst. V extravilánu obce či města nejsou povinné, např. v přírodě, pokud se jedná o členy společné domácnosti nebo pokud je vzdálenost od cizí osoby alespoň 5 metrů. Restaurace jsou zavřené, jídlo vydávají pouze přes okénko nebo prostřednictvím donáškové služby.