Aktuální zahraniční poptávky a nabídky pod projektem Enterprise Europe Network

Díky široké síti kontaktů mezinárodního projektu na podporu podnikání ENTERPRISE EUROPE NETWORK, do kterého jsme zapojeni, Vám pomůžeme vyhledat nové obchodní příležitosti a nalézt nové obchodní partnery. Pomocí databáze POD (Partnership Opportunities Database) máme možnost navazovat kontakty s firmami a institucemi z více než 60 zemí světa. 

Vytipovali jsme pro Vás aktuální poptávky a nabídky společností, které hledají nové mezinárodní obchodní partnery.

Bližší informace o jednotlivých inzerátech naleznete na stránkách Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v sekci ZAHRANIČNÍ INZERÁTYBudete-li mít zájem o bližší informace k některému z inzerovaných profilů, nás neváhejte kontaktovat na een@khkmsk.cz. Sdělte nám kód Vámi vybraného inzerátu a my Vám vyžádáme kontakty na daného zahraničního partnera.

Vybrané zahraniční nabídky a poptávky

KOD: BRGB20240619004

Společnost se sídlem ve Spojeném království hledá partnery s odbornými znalostmi v oblasti výroby lékařských kardiologických přístrojů, která by navázala spolupráci prostřednictvím dohody o outsourcingu. Od partnera se rovněž očekává podpora při testování zařízení včetně pilotních studií.

KOD: BOPL20240624009

Polská společnost, která se specializuje na výrobu přírodních krmných doplňků pro drůbež, prasata a další druhy zvířat, hledá obchodní partnery v oblasti výživy zvířat bez antibiotik. Všechny výrobky společnosti jsou založeny na přírodních rostlinných extraktech z Polska. Cílem výrobků je minimalizovat používání antibiotik v chovu zvířat. Společnost by ráda navázala spolupráci na základě obchodní smlouvy v oblasti výživy zvířat bez antibiotik se společnostmi z veterinárního odvětví a odvětví výživy zvířat.

KOD: BOUA20240626014

Ukrajinská společnost, která je dnes jednou z nejzkušenějších společností na trhu designérských služeb na Ukrajině, hledá partnery v oblasti projektování budov a staveb za účelem uzavření smlouvy nebo outsourcingu. Společnost má vysoce hodnocenou profesionální pověst v oblasti projektování nákupních center, bydlení nové generace, průmyslových závodů, sportovních a zdravotnických zařízení. Společnost se specializuje na tvorbu přelomových architektonických projektů a komplexní projektování na klíč.

KOD: BORO20240626002

Rumunský výrobce přírodního surového medu a medových směsí hledá nové mezinárodní obchodní partnery na základě obchodních dohod. Rumunská rodinná firma se specializuje na výrobu surového medu a medových směsí, které kombinují med s různými ořechy a kořením, jako jsou vlašské ořechy, mandle, čajů, máta, vanilka, zázvor, skořice atd. Výrobky jsou baleny do skleněných nádob různých velikostí. Společnost usiluje o rozšíření svého trhu, a proto má zájem o vyhledání nových mezinárodních obchodních partnerů na základě obchodních dohod.

KOD: BRFI20240619006

Finský výrobce kytarových korpusů hledá kvalitní dýhu a netropický materiál pro výrobu krku a hmatníku z tvrdého dřeva pro výrobu kytarových dílů. Společnost hledá dodavatele dřeva a dýhových materiálů pro své stavebnice pro stavbu kytarových korpusů.

KOD: BOJP20240618015

Japonský SME hledá distributory v EU pro své precizní optické přístroje a mikroskopy. Společnost nabízí mikroskop TS-XL-CZ10 na základě obchodní smlouvy a hledá distributory se zkušenostmi a znalostí trhu s videomikroskopy a mikroskopy. 

KOD: BRIE20240614007

Irská sportovní a technologická společnost hledá výrobního partnera pro vývoj svého produktu “hardtech”. Společnost si přeje doplnit svůj stávající multisportovní míčový odražeč a další dovednostní výrobky. Ideální výrobní partner bude muset spolupracovat se stávajícím návrhem a aplikací technologie irské společnosti, která již probíhá. Zároveň bude s irskou společností spolupracovat na uvedení jejího produktu na mezinárodní trh.

KOD: BRDE20240612006

Německý provozovatel lomů hledá na základě obchodní smlouvy e-dump truck. Německá společnost je zavedeným provozovatelem lomů na těžbu čediče a diabasu. Společnost se specializuje na těžbu, zpracování a zušlechťování přírodního kamene. Společnost by chtěla současný těžký sklápěč poháněný naftou nahradit e-sklápěčem.

KOD: TRGB20240610010

Britská společnost chce představit svůj projekt zahrnující vývoj a komercializaci inovativní 3D rotační skenovací platformy, která je navržena tak, aby zjednodušila a zdokonalila 3D skenování v různých průmyslových odvětvích. Společnost proto hledá strategické partnery s prověřenými výzkumnými a výrobními kapacitami, kteří by na tomto projektu spolupracovali prostřednictvím obchodní dohody s technickou pomocí. Cílem partnerství je využít kolektivní odborné znalosti ke zdokonalení a vylepšení stávající technologie, zlepšení škálovatelnosti systému a optimalizaci výrobních procesů tak, aby splňovaly požadavky globálního trhu.

V případě zájmu o oslovení potenciálních partnerů z výše uvedených inzerátů, či o jakoukoliv jinou pomoc s mezinárodním přesahem, se neváhejte obrátit na kolegy z oddělení mezinárodního obchodu na mail een@khkmsk.cz