Aktuální výzvy související s pandemií COVID-19 a další vybrané výzvy

V tomto článku Vám přinášíme přehled aktuálních výzev pro podnikatele, které souvisí s epidemií COVID-19. Na jeho konci pak naleznete ke stažení aktuální dotační a informační newsletter Hospodářské komory s informacemi o dalších výzvách a možnostech podpory českých podnikatelů včetně výzev, které jsou plánovány na další období..

Výzva Technologie COVID-19
Dne 15. 4. 2020 byla vyhlášena výzva COVID 19 na podporu malých a středních podniků v oblasti likvidace infekčního odpadu, nebo produkce zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany pro přímý boj proti koronavirové infekci. Finanční podpora bude poskytnuta podnikům, které pořídí nová zařízení na výrobu zdravotnických a ochranných prostředků, rozšíří výrobu o výrobu takovýchto produktů, přemění svou výrobní linku či pořídí nové zařízení pro likvidaci infekčního odpadu.

Dotace je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.
Příjem žádostí bude probíhat od 4. 5. 2020 do 29. 5. 2020.
Alokace pro výzvu je 300 mil. Kč.
Bližší informace naleznete ZDE

Výzva Inovační vouchery COVID-19
Dne 16. 4. 2020 byla vyhlášena výzva Inovační vouchery COVID-19, která má za cíl sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci. Finanční prostředky bude možné uplatit na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalost nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.
Dotace je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 tis. Kč.
Příjem žádostí bude probíhat od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020.
Alokace pro výzvu je 50 mil. Kč.
Bližší informace naleznete ZDE

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19
Dne 2. 4. 2020 byl vyhlášen program Czech Rise Up na podporu projektů firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, a to prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Cílem je rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19; podpora provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných pomůcek nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek.
Minimální výše dotace je 500 tis. Kč.
Žádosti je možné podávat již od 2. 4. 2020.
Bližší informace naleznete ZDE

Byla vyhlášena 4. veřejná soutěž programu ÉTA
Technická agentura ČR informuje o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Veřejná soutěž je zaměřená na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.
Maximální výše podpory na projekt jsou 4 mil. Kč a maximální intenzita podpora je 80 %.
Veřejná soutěž byla vyhlášena 29. 4. 2020 a lhůta pro podání projektů je do 15. 6. 2020.

Dotační informační Newlsetter 05/2020