Aktuální statistiky programu Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo stav čerpání Programu Antivirus k 08.03.2021.

Z celorepublikové statistiky vyplývá, že v Programu Antivirus A + B podporu získalo 70 154 firem. V rámci Programu Antivirus Úřad práce uzavřel dohodu o podpoře s každou 4. firmou, která dle údajů ČSSZ odvádí za své zaměstnance pojistné. Firma poté mohla žádat o příspěvek na úhradu mzdových náhrad v jednotlivých měsících.

V průměru MPSV pomohlo vyplatit téměř 3,3 milionu náhrad mezd. U průměrného podpořeného zaměstnance MPSV přispělo na jeho více než tři měsíční výplaty.

Výše podpory i počet podpořených zaměstnanců a firem se v jednotlivých krajích významně liší. Nejvíce zaměstnanců bylo podpořeno v Praze, Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

V Programu Antivirus C se výše podpory v srpnu vyšplhala na 4,6 mld. Kč a podpořena byla zhruba čtvrtina všech zaměstnanců v republice.

Statistika čerpání Programu Antivirus