Aktuální informace o aktivitách a podpoře podnikatelů v souvislosti s epidemií koronaviru

HK ČR průběžně reaguje na turbulentně se měnící situaci v oblasti podnikání způsobenou koronavirem. Nabízí podnikatelům informační, právní i další formy podpory, sbírá podněty živnostníků  a podniků tak, aby mohla prosadit co největší podporu podnikatelů v této nelehké situaci.

V tomto příspěvku přinášíme nejnovější informace o aktuálních aktivitách HK ČR v souvislosti s epidemií koronaviru.

Aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR a opatřeních složek státu i dalších institucí ve vztahu k podnikatelům:

  • Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá o 3 měsíce ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru. Více informací můžete nalézt zde.
  • Podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), se prodlouží lhůta pro podání žádostí
  • Rovněž budou prodlouženy další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19. Ministerstvo roozhodlo budou rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní. Prodloužení se týká rovněž termínů uvedených v daných výzvách, k nimž se váže povinnost doložení konkrétního dokumentu v podobě stavebního povolení, nebo nejzazšího termínu pro ukončení projektu stanoveného výzvou, který se automaticky posunuje o danou lhůtu. Více informací můžete nalézt zde.
  • Hospodářská komora ČR již před časem na svém webu představila přehled Opatření prosazovaných Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru. Tabulku s komentáři naleznete níže a na konci článku ke stažení pro případnou potřebu.
  • ČMRZB by dle sdělení představitelů MPO mělo nově disponovat 1 mld. eur z prostředků z EU. Tato suma by sloužila jako garance komerčním bankám za úvěry, které by prostřednictvím svých poboček poskytovali drobným živnostníkům.
  • HK ČR spustila za pomoci společnosti NEWPS nový systém pro zodpovídání dotazů podnikatelů. Od jeho spuštění je evidováno více než 250 nových dotazů. Poradenství pro odpovědi poskytují renomované právní kanceláře – Havel & Partners, Becker & Poliakoff, AK Němec, Bláha & Navrátilová, AK Felix a nově také Frank Bold Advokáti, PRK Partners a VIA IURIS.Více o této nové službě a dalšíh možnostech podpory najdete v našem dřívějším článku zde.
  • Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru můžete nalézt na užitečném odkazu Ministerstva průmyslu a obchodu: BusinessInfo.cz.

Přehled opatření prosazovaných Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru

Opatření prosazovaná HK ČR Určeno pro Plnění Komentář
Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1. července všichni postižení ✔✔ Pokud podnikatel odevzdá daňové přiznání kdykoliv do 1. 7. 2020, nikdo po něm nebude chtít pokutu ani úroky z prodlení. Nemusí o nic žádat.
Plošné zrušení záloh daně z příjmů a pojistného OSVČ 🛇 Odklad, resp. rušení záloh budou vstřícně řešit FÚ individuálně a na žádost, nikoliv plošně.
Odklad plateb DPH všichni postižení ✔✔ Pokud podnikatel zaplatí DPH do 31. 7. 2020, bude mu odpuštěna pokuta. Pokuta vzniklá od srpna dále bude odpuštěna na individuální žádost.
Odklad placení pojistného na sociální pojištění všichni postižení Podnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit pojistné na sociální pojištění o 3 měsíce později.
Odklad placení pojistného na zdravotní pojištění všichni postižení Podnikatel by na vlastní žádost mohl zaplatit pojistné na zdravotní pojištění o 3 měsíce později.
Nulové úroky z odložených plateb všichni postižení V případě, že podnikatel zaplatí daně se zpožděním, nebudou se mu načítat úroky z prodlení. Jedná se o možnosti rozšířit toto pravidlo i na pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
Kompenzace odvozená od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům na překážkách všichni postižení Podnikatelům bude poskytnuta kompenzace státu. Jedná se o stanovení míry finanční spoluúčasti státu.
Aktivace “kurzarbeitu” (v rámci kompenzací náhrad mzdy) všichni postižení, zaměstnavatelé Bude zaveden “kurzarbeit”. Jedná se o stanovení míry finanční spoluúčasti státu.
Kompenzace výpadků v příjmech kvůli “překážkam v podnikání” OSVČ Podnikatelům bude poskytnuta kompenzace státu. Jedná se o stanovení míry finanční spoluúčasti státu.
Výplata “ošetřovného” v souvislosti s uzavřením škol OSVČ OSVČ budou moci požádat o náhradu státu pokud kvůli zavření škol musí zůstat doma s dítětem. O konkrétních podmínkách a výši náhrad se jedná.
Laciné/bezúročné půjčky (0,5-15 mil. Kč) všichni postižení ✔✔ Podávání žádostí viz https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
Laciné/bezúročné půjčky v širším spektru všichni postižení, zejména MSP Navržený program ČMZRB reálně neřeší problémy těch nejmenších podnikatelů. Je třeba, aby podnikatelé měli přístup k laciným/bezúročným půjčkám ve výši od 50 tis. Kč.
Apel na banky a pojišťovny ke shovívavosti k dlužníkům z řad podnikatelů MSP a OSVČ Drobní podnikatelé se musí v bankách setkat s rozumným a solidárním přístupem při uplatňování a vymáhání pohledávek za takovými dlužníky.
Participace státu na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance OSVČ Pokud se OSVČ zpozdí se splátkou, stát mu bude část úroku z prodlení a/nebo smluví pokuty kompenzovat. O konkrétních podmínkách a výši kompenzace se jedná.
Participace státu na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů OSVČ Pokud se OSVČ zpozdí s platbou, stát mu bude kompenzovat část úroku z prodlení a/nebo smluvní pokuty. O konkrétních podmínkách a výši kompenzace se jedná.
Snížení sazby DPH za ubytovací služby ze současných
15 % na 10 %
všichni postižení V nejbližším možném termínu by podnikatelé v ubytovacích službách platili na DPH méně.
Zvýšení přehlednosti informací státních orgánů o epidemii koronaviru všichni postižení Viz https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/
Apel na obce k promíjení nájmů a sankcí za zpožděné splácení těchto nájmů všichni postižení V případě, že podnikatel zpozdí platbu obci za nájemné, budou mu na vlastní žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení je možné prominout i celou platbu či platby.
Apel na obce k odkládání a promíjení místních poplatků všichni postižení V případě, že podnikatel zpozdí platbu místních poplatků, budou mu na jeho žádost prominuty pokuty a úroky. Po individuálním posouzení je možné prominout i celou platbu či platby

Aktualizace tabulky 19. 3. 2020, 21:00 hod.

Vysvětlivky

akceptováno resortem (1x), popř. i vládou (2x)
ve vyjednávání
🛇 zamítnuto

– Vzhledem k tomu, že se situace každým dnem rychle mění, publikujeme na našem webu a sociálních sítích každý den nové aktuální příspěvky.
– Chcete-li být průběžně informováni, sledujte, prosím, naše webové stránky, v náhledu hlavní stránky se zobrazí pouze 3 nejnovější aktuality, které jsou ovšem v dnešní době každý den rychle střídány novějšími informacemi. Aby Vám žádná z důležitých informací neunikla, sledujte, prosím, také náš  “Archiv aktualit”, ve kterém najdete další informace o možnostech podpory podnikatelů.
– Sledujte také náš Newsletter zasílaný e-mailem, který v tomto období kvůli množství nových informací mimořádně zasíláme každý den.
– V případě, že Newsletter nedostáváte a máte o jeho zasílání zájem, informujte nás na een@khkmsk.cz , zařadíme Vás mezi odběratele.

Pravidelně aktualizované informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 naleznete na: https://www.komora.cz/koronavirus/https://www.businessinfo.cz/

Přehled opatření prosazovaných HK ČR v souvislosti s COVID-19 ke stažení