Aktuální informace k novým opatřením vlády ve vztahu k podnikatelům (12.11.2020)

Vláda na své pondělní (9. listopadu) schůzi schválila několik opatření souvisejících s koronavirovou krizí. Z hlediska podnikatelů je zajímavé a může být pro některé z vás i významné zejména schválení:

  • Návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která by měla umožnit, aby zdravotní pojišťovny mohly z prostředků svého základního fondu hradit hromadné antigenní testy a náklady na jejich distribuci přímo distributorovi testů, který je dodává vybraným poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Kompletní návrh je ZDE.
  • Návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, jejímž cílem je zajistit, aby i v případě omezení výuky za mimořádných situací mohly vysoké školy vykonávat svoji primární funkci. Kompletní návrh je ZDE.
  • Novely nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, kterou se zvyšuje maximální počet vojáků povolaných k výkonu těchto pomocných prací. Kompletní návrh je ZDE.

Vláda rovněž rozhodla, že Správa státních hmotných rezerv nakoupí ze zahraničí 45 milionů kusů tzv. vyšetřovacích rukavic, žádný český výrobce totiž tyto ochranné pomůcky nenabízí.

Vláda se rovněž zabývala výzvou odborů, aby zajistila volno i v pondělí 16. listopadu, tedy bezprostředně po víkendu a před státním svátkem. Naštěstí konstatovala, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to operativně mohl stát nařídit nebo umožnit.

Ke krajně populistickému odborářskému námětu jsme se kriticky vyjádřili v tiskové zprávě ZDE.

  • Poslanecká sněmovna definitivě schválila zákon o kompenzačním bonusu, který jí byl vrácen Senátem. 10. listopadu setrvala u svého znění, o kterém jsme Vás předběžně informoval již v předchozím sdělení. Detailnější informaci naleznete ZDE.

Poslanecká sněmovna 10. listopadu definitivně potvrdila i novelu zákona č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, jejímž cílem je kromě jiného poskytnout ochranu dlužníkům, kteří jsou v insolvenci, prostřednictvím tzv. mimořádného moratoria, a dlužníkům, kteří by měli povinnost podat na sebe insolvenční návrh v důsledku ekonomických dopadů epidemie. Podle schváleného zákona bude možné požádat o moratorium až do konce června 2021 a stejně tak dlužníci nebudou mít povinnost na sebe podat insolvenční návrh až do 30. 6. 2021. Do konce ledna 2021 budou rovněž až na výjimky pozastaveny exekuce movitých i nemovitých věcí.

Oba zákony budou po podpisu prezidenta ČR publikovány ve Sbírce zákonů.

  • HK ČR dlouhodobě upozorňovala na to, aby zaměstnavatelé řešili přechod svých zaměstnanců z krátkodobých víz na dlouhodobá v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec, protože hrozí riziko, že nebude již třetí prodloužení krátkodobých víz reálné a držitelé krátkodobých schengenských víz budou muset opustit území ČR nejpozději dne listopadu 2020. Věřím, že by situaci také prospěla intenzivnější komunikace vlády směrem k podnikatelské veřejnosti. Vzhledem k této skutečnosti očekávám navýšení příjmu žádostí o krátkodobá schengenská víza na Ukrajině na nejvyšší možnou kapacitu 800 osob denně. Dále si Vás dovoluji ujistit, že vízová agenda pro příjem žádostí o vyřízení dlouhodobých titulů ve Lvově na Ukrajině, je plně funkční a termíny žadatelům se stanovují v horizontu 3 týdnů. Proto apeluji na využití této možnosti k získání pracovníků na dlouhodobé pracovní vízum  v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec Ukrajina. Zde Vám nabízím maximální součinnost a spolupráci kolegů, kteří Vám budou k dispozici při úspěšném vyřízení žádostí vašich budoucích zaměstnanců. Více informací k zařazení do programu naleznete ZDE.
  • Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu. Tato forma komunikace plně a spolehlivě nahrazuje běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Poštovní datové zprávy však nesmí být využívány pro odesílání nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení.
  • S platností od 9. 11. 2020 byl zveřejněn aktualizovaný cestovatelský semafor, ve kterém jsou země rozřazeny do třech barev – zelené, oranžové a červené z hlediska nákazy onemocnění COVID-19. Veškeré informace naleznete ZDE.

Zdroj: HKČR