Aktuálně ke zvýšenému kompenzačnímu bonusu – dosáhne na něj více podnikatelů

Na vládou schválený nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka dosáhne aktuálně širší okruh žadatelů. Bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav.

Tento nový bonus začne platit po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021 a vláda slibuje zjednodušení celého procesu a rozšíření okruhu oprávněných žadatelů. Nárok by tak měl vzniknout všem podnikatelům kteří byli poškozeni nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové.

Dle ministryně financí Aleny Schillerové: “Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů vyšší než 50 %.“

Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Například v prvním novém bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pro začínající podnikatele se srovnávací období posouvá až po zahájení jejich činnosti.

Změny oproti původnímu bonusu:
– navýšené nového kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1000 Kč/den
– bonus bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti (z důvodu zamezení nespravedlivého překompenzování)
– v případě dohodářů zůstává zachována původní výše bonusu 500 Kč /den
– možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci (podmínkou účast živnostníka na nemocenském pojištění)
– bonusové období není vázáno na trvání nouzového stavu
– zavádí se dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku
– v případě trvání krizových opatření může vláda zavést další bonusová období odpovídající dalšímu kalendářnímu měsíci
– nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. 2. 2021
– částečný překryv prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešen formou započtení.

Podání žádosti: online žádost je dostupná také na www.mfcr.cz/bonus. Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně.

Oficiální aktualizované informace na stránkách Ministerstva financí české republiky zde