Aktualizace nařízení vlády k opatřením pro zastropování cen elektřiny a plynu na základě jednání vlády 2. 11. 2022

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům.

Příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok byl zrušen a bude nahrazen podporou s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií.

Ceny energií pro domácnosti a maloodběratele neporostou do 31. 12. 2023, v zálohách za energie by se mělo opatření projevit již během listopadu letošního roku. Měli by tak být chráněni spotřebitelé energií, kteří mají ve smlouvě ceny odvozené od cen na burzách.

Na základě opatření vlády k řešení aktuální situace v dodávkách energií z jednání dne 2. 11. 2022 týkajícího se zastropování cen energií došlo k rozšíření výčtu subjektů, které budou mít nárok na cenový strop energií.

Pro dodávky elektřiny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se zastropování cen týká nově také:

  • subjektů založených nebo ovládaných státem nebo územními samosprávnými celky;
  • státních podniků plnících významné strategické, hospodářské a bezpečnostní zájmy státu;
  • sportovních organizací které nejsou obchodními korporacemi a které jsou zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu.

Dodávky plynu se dle průvodního nařízení vlády ze dne 5. 10. týkají všech domácností a všech maloodběratelů plynu s ročním odběrem do 630 MWh.

Zastropování se týká i odběru všech malých a středních podniků.

Na základě jednání vlády z 2. 11. 2022 je zrušena hranice maximálního odběru plynu pro malé a střední podniky, na které bude strop ceny plynu platit.

Zastropování ceny plynu se tedy bude vztahovat na všechny malé a střední podniky bez ohledu na roční odběr plynu, to znamená, že mají mít i podniky splňujících definici malého a středního podniku, a to i s vyšší spotřebou než je střední odběr (sklárny, pekárny, prádelny či sportovní spolky atd.), plyn za přijatelnější ceny.

Subjekty připojené na hladinu nízkého napětí elektřiny a ty s ročním odběrem plynu do 630 MWh budou mít nárok na strop cen automaticky.

Zastropované ceny se vztahují také na malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Ty budou mít zastropovánu cenu odběru až do výše 80 % nejvyšší spotřeby za posledních pět let, pro odběr plynu také platí zastropování na úrovni 80 % z nejvyšší spotřeby za posledních 5 let, a budou muset svému dodavateli předložit čestné prohlášení, které je ke stažení na webu www.energiezamene.cz.

Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožňuje toto období případně prodloužit. Navíc se zastropované ceny pro rok 2023 začínají u některých dodavatelů projevovat v zálohách odběratelů již nyní.


Další informace k možnostem energetické podpory pro firmy i občany

Dotazy: Případné dotazy, podněty nebo připomínky můžete směřovat do webové Poradny pro podnikatele HK ČR.
Další informace: informační web a rozcestník pro informace https://www.energiezamene.cz/
Kalkulačka úspor: https://www.energiezamene.cz/kalkulacka
Bezplatný online webinář HK ČR: ZDE

Zdroje: HK ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, E15.cz