Aktivity Krajské hospodářské komory MSK v letošním a příštím roce

Přestože máme za sebou další rok ztížený pandemickou situací, aktivity Krajské hospodářské komory MSK (KHK MSK) se vyvíjely bez výrazných omezení, jen více online. Naší celoroční snahou bylo pomoci Vám zorientovat se v této nelehké době a v rychle se měnících podmínkách pro podnikání informacemi a poradenstvím, ulehčit rozvoj Vaší firmy sériemi vzdělávacích aktivit a seminářů, kterých se zúčastnily stovky z vás. Z těch nejhojněji navštěvovaných to byly pravidelné Business snídaně pro členy KHK MSK, online marketingová konference, webinář ke změnám ve stavebním zákonu nebo Cirkulární ekonomika. V poslední zmíněné oblasti se Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje rozhodla ve snaze reagovat na aktuální vývojové trendy a pomoc zejména malým a středním firmám při přechodu od lineární ekonomiky k ekonomice cirkulární, založit pracovní skupinu Cirkulární ekonomika pro Moravskoslezský kraj. „Cílem iniciativy je v první fázi rozšiřovat povědomí o možnostech využívání principů cirkulární ekonomiky a jejich výhodách, následně pak organizovat propojování firem v regionu a umožňovat jim sdílení zkušeností se zaváděním a fungováním konceptu cirkulární ekonomiky, včetně zveřejňování příkladů dobré praxe,“ uvedla ředitelka KHK MSK Natálie Šitavancová.

Završením aktivit KHK MSK bylo listopadové networkingové setkání všech členů v ostravské Komorní scéně Aréna, kde nám herci divadla zahráli konverzační komedii Kočka v oreganu a program večera doplnila ochutnávka portugalských vín členské firmy Advey Services.
Tato networkingová setkání se stala již tradicí a v příštím roce na ně s radostí navážeme, jen ve větších prostorech, abychom nemuseli jako letos účast firem z kapacitních důvodů odmítat.

V příštím roce také navážeme na zahraniční aktivity, pořádané díky projektu Enterprise Europe Network. V této poradenské a informační síti je začleněno téměř 600 partnerů z více než 50 zemí světa a služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání můžete kdykoliv využít zdarma. V příštím roce chystáme hned několik podnikatelských misí, které mohou pomoci Vašemu podnikání a podpoře exportu.

Ve snaze více propojit toky informací mezi námi a zvýšit propagaci členské základny chystáme začátkem příštího roku spuštění mobilní aplikace KHK MSK. Novinky z dění v Komoře, zvýhodněné nabídky členských firem nebo slevové kupóny tak budete moci sledovat a využívat na svých mobilních telefonech.

Ve spolupráci s členskou firmou coLEGAL s.r.o., advokátní kancelář, jsme pro vás také připravili projekt s názvem Firemní právník dostupný pro každou firmu, který obsahuje značně zvýhodněné měsíční balíčky právní pomoci.

Podrobnosti k veškerým aktivitám najdete na webu khkmsk.cz.

„Přestože byl letošní rok pro řadu firem v našem kraji velmi náročný, výhledy podle nejnovější komorové národohospodářské prognózy ukazují, že v průběhu roku 2022 se ekonomika dostane nad svůj potenciál. Věříme, že zvrat k lepšímu čeká nejen celou naši ekonomiku, ale i Vašich firem. Budeme moc rádi, pokud u toho budeme moci být spolu s Vámi,“ uzavřel předseda představenstva KHK MSK Jan Březina.

Letos byla KHK MSK intenzivně zapojena do spolupráce na iniciativě Moravskoslezského kraje Rychla-rada.cz (https://rychla-rada.cz/). Platforma byla zřízena a provozována s cílem pomoci podnikatelům s problémy vzniklými v souvislosti s pandemií Covid -19. Zejména v první polovině roku poskytoval tým KHK MSK konzultace a zodpovídali desítky dotazů podnikatelů, kteří museli omezit své ekonomické aktivity v důsledku mimořádných opatření vlády.

V oblasti zahraničního obchodu byly zodpovídány dotazy týkající se problémů s dodávkami zboží z/do zahraničí a omezení možnosti zahraničního pohybu zaměstnanců v důsledku restrikcí jednotlivých států.

V rámci zapojení do mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network se uskutečnila incomingová mise zástupců Polských firem v ČR. KHK MSK zorganizovala také virtuální mezinárodní akci, a to Mezinárodní česko-ruské fórum s dvoustrannými jednáními českých a ruských firem. KHK MSK spolupracovala také se srbskými partnery i na organizaci mezinárodní online akci Regional Business Forum, v rámci které se uskutečnila i virtuální setkání firem ze 6 zemí světa.