Adaptačně integrační kurz na podporu cizinců

Krajská hospodářská komora MSK uspořádala 30. dubna 2022 další uzavřený adaptačně integrační kurz ve spolupráci s Centrem na podporu a integraci cizinců Moravskoslezského kraje.

Dvacítka přihlášených účastníků se pod vedením Barbory Brusové a tlumočnice Sulamif Šímové seznámila se zajímavostmi života v ČR i podmínkách a náležitostech pobytu. Účastníkům kurzu byly poskytnuty informace o organizacích a institucích nabízejících cizincům bezplatné poradenství.

Absolvovat adaptačně integrační kurz je povinen každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území.

Informace o tom, kdo by měl tento kurz absolvovat, naleznete na webových stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

KHK MSK pořádá tyto kurzy pravidelně. Aktuálně jsou kurzy tlumočené do ukrajinského jazyka. Délka trvání kurzu je 4 hod., cena za účastníka je 1 500.- Kč bez DPH.

Poslední předprázdninový kurz pořádá KHK MSK v sobotu 21. května 2022 od 08:00 – 12:00 hod. Kapacita kurzu je 20 osob, vedený bude v ukrajinštině.

Kontakt pro zájemce o kurz: Michaela Štensová, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, tel.: 724 613 915; e-mail: m.stensova@khkmsk.cz.