Seminář Egypt, Alžírsko – exportní příležitosti pro české firmy

Ve čtvrtek 12 . prosince proběhnul v prostorách hotelu Boswel Western Hotel Vista ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí teritoriální seminář Egypt, Alžírsko – exportní příležitosti pro české firmy. Zástupci ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí v Alžíru a Egyptě seznámili přítomné s problematikou obchodování s těmito zeměmi, objasnili specifika místního trhu a představili příležitosti, které tyto trhy nabízejí.
Ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje představila možnosti podpory zahraničního obchodu ze strany Komory jak prostřednictvím služeb Krajského exportního specialisty, tak zapojením do mezinárodní sítě na podporu podnikání ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Možnosti řešení finančních rizik spojených se zahraničním obchodem představil zástupce Intesa Sanpaolo, VÚB Banka. Závěrečná část semináře byla věnována dotazům a osobním konzultacím.