HORIZONT 2020 a nástroje EIC pilot na podporu inovací a inovátorů

Centrum podpory inovací VŠB-TUO ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR a Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava pořádá dne 30. ledna 2018 seminář se zaměřením na příležitosti a změny, které přináší pilotní fáze Evropské rady pro inovace v programu Horizont 2020. Představeny budou nástroje na podporu inovací – nástroj pro MSP, Fast Track to Innovation a FET Open. Registrace je otevřena do 26. ledna.

Cílem semináře k rámcovému programu Horizont 2020 je seznámení se změnami, které souvisí se zahájením činnosti Evropské rady pro inovace (EIC). Stěžejním tématem bude také příprava nové verze projektové žádosti do SME Instrumentu. Pro účastníky bude jistě přínosné spojení vzdělávací akce s reflexí žadatelů a pohled očima kouče SME Instrumentu.

REGISTRACE

Zdroj: www.h2020.czhttp://www.conbri.com/event/eic-pilot

Kontaktní osoba: Kateřina Kučová, katerina.kucova@vsb.cz