16. Generální pardon ministryně financí

Ministryně financí vydala další generální pardon, kterým reaguje především na žádost Hospodářské komory ČR, aby byla i letos živnostníkům fakticky prodloužena lhůta pro podávání daňového přiznání k dani z příjmů.

Pardon ji tak prodlužuje o měsíc jak u těch fyzických osob, které podávají přiznání v listinné podobě, tj. až do 3. května, tak u poplatníků, co podávají přiznání v elektronické formě – ti mohou bez sankcí splnit své povinnosti až 1. června.

Generálním pardonem se také prodlužuje stávající osvobození od DPH pro respirátory třídy FFP 2 a vyšší, a to na plnění uskutečňovaná až do 3. června 2021, čímž by měly být tyto ochranné prostředky pro spotřebitele cenově dostupnější.
Rozhodnutí o prominutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 16/2021.