Nabízíme českým firmám pomoc s expanzí do Saudské Arábie

Zprostředkujeme Vám odbornou pomoc se vstupem na trhy Saudské Arábie a případně i vybraných sousedních zemí. Můžete tak využít pomoc českého zástupce, který zná důvěrně specifika místního trhu, obchodního i běžného života a umožní využití úzkého kontaktu s místními firmami.

Jaké příležitosti trh Saudské Arábie nabízí?

Podle  Ministerstva zahraničních věcí v Saúdské Arábii bude i nadále přetrvávat poptávka po spolupráci v technologickém transferu a přenosu výroby ve všech odvětvích. Zvýšený tlak na nahrazování zahraničních pracovníků místními občany také vytváří příležitosti v oblastech odborného výcviku a vzdělávání.

Saúdská Arábie kromě ropy, oplývá i nemalými zásobami dalších nerostných surovin, jejichž těžbu má v této době, a v souladu s vládní strategií Vize 2030, velký zájem rozvíjet. Mezi jinými země disponuje jedněmi z největších ložisek fosfátů a tantalu na světě, dále má významné zásoby bauxitu, kaolinu, stříbra, zinku, mědi a magnezitu. Regionální prvenství drží Saúdská Arábie také v těžbě zlata.

Lokality v regionu Rijádu, Mekky, Medíny, Asiru, Ha’ilu a Nadžránu jsou bohaté mimo jiné na zlato, měď, stříbro, zinek, olovo, železo, křemík, molybden a cín. Je pravděpodobné, že saúdská vláda nabídne potenciálním investorům zajímavé pobídky. Se shora uvedenými iniciativami je možné očekávat poptávku po technologickém transferu moderních technologií hlubinné i povrchové těžby, ale také řízení logistických řetězců vytěženého materiálu.

Vláda má rovněž snahu o vybudování národních kovozpracovatelských kapacit. Saúdská Arábie je třetím největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě. Mezi významné dovozní položky patří také železo a ocel.

Dle vládní investiční agentury SAGIA je na trhu prostor pro moderní technologie lití, kování, tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení (turbíny, pumpy), zařízení pro čištění kovů, výrobní prostředky pro produkci přesných odlévacích forem (synergie s národní keramickou výrobou), ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby. Země je také druhým největším dovozcem vojenské techniky na světě.

Vedle klasického speciálu je také poptávka po řešeních z oblasti ICT a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst. V souvislosti s rozvojem nekonvenčních asymetrických hrozeb Saúdská Arábie urychleně poptává systémy detekce a neutralizace dronů všech typů, stejně tak dronovou techniku sama nakupuje.

V roce 2020 vzrostla významně poptávka směrem k domácí zábavě jako jsou videohry a herní zařízení, deskové hry, zařízení pro domácí cvičení atd. Po pandemii se předpokládá obnovení poptávky po pořádání kulturních akcí, tematických vzdělávacích výstav (vesmír, dinosauři, apod.) a zábavních atrakcích, hernách s instalovanou skupinovou virtuální realitou apod.

Pokračuje také vládní gigaprojekt zábavního parku Qiddiyah, který mimo klasických atrakcí obsahuje také zařízení pro sportovní vyžití, včetně plavání, ale také bude zahrnovat řadu gastronomických konceptů a infrastrukturu pro cestovní ruch.

2020 taktéž zajištěné financování, představuje příležitost pro dodávky zejména v oblasti hotelnictví, kde nové turistické komplexy budou taktéž ve svých projektech zahrnovat prvky zábavy pro hosty.

Vláda také pokračuje v budování domácího zábavního průmyslu, zejména filmového či hudebního. Zde je příležitost ke spolupráci ve školení a předání know-how například v oblasti animace či zvláštních efektů, hudební produkci, event managementu a dalších.

Pokud vidíte v některém z výše uvedených odvětví a produktů možný potenciál pro expanzi Vaší firmy do Saudské Arábie, případně i dalších zemí z oblasti Středního a Blízkého východu, obraťte se na nás.

Více informací: Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz, 597 479 330, +420 724 613 918