Etický kodex

Etický kodex člena Hospodářské komory České republiky

Etický kodex

2. března 2016

Člen Hospodářské komory ČR je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

Jednotlivé hospodářské komory mohou umožnit svému členovi používání loga člena hospodářské komory (česká a anglická mutace).

více