Komora se snaží firmám zajistit dostupnost antigenních testů

Od středy 3. 3. 2021 by měly firmy nad 250 zaměstnanců začít s testováním na COVID-19. Sortiment nabízených antigenních testů je v tuto chvíli vyprodán.  Komora se snaží situaci řešit a pomoci firmám se zajištěním testů, proto se ve spolupráci s partnery snaží co nejrychleji znovu zajistit dostupnost všech nabízených produktů, případně nabídku rozšířit o další výrobky. Předpokládané naskladnění antigenních testů je směrováno k 15. 3. 2021 v počtu 2,5 mil. ks týdně.

V případě zájmu je možné zaslat požadavek prostřednictvím objednávkového formuláře, který bude evidován dle pořadí zaslaných objednávek.

HK ČR pro zaměstnavatele připravila přehled dostupných testů na detekci Antigenu Covid-19 s bližším popisem testů a ceníkem. Zájemci si pak mohou prostřednictvím objednávkového formuláře vybraný test objednat.

Základní pravidla pro hrazení testování ve firmách z fondu prevence
Níže uvedenými základními pravidly se budou řídit všechny zdravotní pojišťovny v ČR v rámci programu zaměřeného na podporu doplňkového pilíře testování na COVID-19 laickou osobou u společností podnikajících v České republice a osob samostatně výdělečně činných, hrazeného z prostředků fondů prevence zdravotních pojišťoven.

Základní podmínky příspěvku

 • Za co bude příspěvek poskytnut: za nákup a provedení testu (pouze za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZČR pro samotestování laickou osobou podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.)
 • Od kdy bude příspěvek poskytnut: od 1. 3. 2021
 • Komu bude příspěvek poskytován (kdo může být žadatelem o příspěvek): zaměstnancům (prostřednictvím zaměstnavatele) a OSVČ
 • Kdo bude příspěvek hradit: všechny zdravotní pojišťovny
 • Výše příspěvku: max. výše příspěvku je 240 Kč vč. DPH za jednoho zaměstnance za měsíc
  interval na jednoho zaměstnance bude max. 1 test/kalendářní týden
 • V jakém termínu lze podat žádost o příspěvek: žádost je možné podávat jednou měsíčně, nejdříve v dubnu 2021 za březen 2021
 • Jak lze požádat o příspěvek:
  • žadatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořeného on-line webového formuláře, který ho provede procesem autorizace i samotného vykázání žádosti o příspěvky za provedené testy v předchozím kalendářním měsíci a dokladování nákupu testů (forma strukturovaného formulářového podání s nastavenými kontrolními mechanismy eliminujícími množství chyb při podání)
  • v rámci procesu autorizace oprávnění k žádosti o příspěvek bude žadatel schvalovat základní podmínky příspěvku
  • odkaz bude zveřejněn na webových stránkách všech zdravotních pojišťoven
 • Obecné podmínky čerpání příspěvku: budou definovány v metodických pokynech zveřejněných na webech zdravotních pojišťoven
 • Metodika pro zaměstnavatele/OSVČ: zdravotní pojišťovny vytvoří metodický pokyn, který bude uveřejněn na jejich webech, včetně detailního popisu jednotlivých programů a podmínek jejich čerpání, včetně FAQ

Zdroj: Businessinfo.cz