Režim ostatní státy – Zaměstnanci Srbsko


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SRBSKO

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil (cizinců) ze zahraničí.  V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků ze Srbska byl Režim ostatní státy usnesením vlády č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko“). Režim je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů.

Ke spuštění příjmu žádostí v rámci projektu Režim Srbsko došlo dne 13. 08. 2018 v 09:00. 

Roční kapacita projektu Režim Srbsko činí 2000 žádostí o zaměstnanecké karty. Stejně jako v případě Režimu Mongolsko a Filipíny budou žádosti o zařazení do Režimu Srbsko přijímány na dva měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí bude přijato maximálně 340 uchazečů. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímány zastupitelským úřadem v Bělehradě. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Vzhledem k tomu, že Režim Srbsko je součástí projektu Režim ostatní státy, jednotlivé žádosti přímých zaměstnavatelů budou posuzovány na základně stejných podmínek, jako žádosti o zařazení do Režimu Mongolsko a Filipíny. O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od podnikatelských asociací (HK ČR, KHK).

Režim ostatní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.).

Komu je Režim ostatní státy určen?

Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu ostatní státy zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu ostatní státy lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Zařazení do Režimu ostatní státy má platnost po dobu 1 roku.

Nabídka služeb

Vystavení nezbytného doporučení k zařazení subjektu do projektu Režim ostatní státy (Srbsko)

Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do Režimu ostatní státy?

  1. Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.
  2. Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
    • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
    • platný občanský průkaz nebo pas.

Cena za vystavení Doporučení je 1000 Kč bez DPH.

Zásadní dokumenty týkající se Režimu ostatní státy (Srbsko):

  • Režim ostatní státy – realizace
  • Vzor žádosti o doporučení Režim Srbsko

Žádosti o zařazení a další informace k Režimu ostatní státy (Srbsko) naleznete webu MPO.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Režimu ostatní státy – Srbsko kontaktuje:

Michaela Štensovou, tel.: 724 613 915, e-mail: m.stensova@khkmsk.cz

Bc. Naděžda Zemanová, tel.: 724 008 660, e-mail: n.zemanova@khkmsk.cz

Žádosti o vystavení doporučení zasílejte na e-mail: rezimukrajina@khkmsk.cz.

 

Související soubory

Režim ostatní státy – realizace

Informace o povinných přílohách – Režim ostatní státy

Vzor žádosti o doporučení – Režim Srbsko

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – Režim ostatní státy

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.