Vzdělávání zaměstnanců (2019 – 2022)


Krajská hospodářská komora MSK získala dotaci na nový projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Projekt je realizován s finanční podporou EU. Je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu budou realizovány kurzy pro zaměstnance členských firem. Kurzy budou zaměřeny na získání měkkých a manažerských dovedností, ekonomicko-právních, jazykových a IT znalostí, technického a jiného odborného vzdělání. Účastníci získají osvědčení či potvrzení o absolvování. Kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis).
První kurzy proběhnou na podzim 2019, ukončení projektu je plánováno na rok 2022.

Pomůžeme Vám zvýšit odbornou úroveň a kompetence Vašich pracovníků. Pojďte do toho s námi!

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz

Kompletní nabídka kurzů