Vzdělávání zaměstnanců (2019 – 2022)


Krajská hospodářská komora MSK získala dotaci na nový projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Projekt Vzdělávání zaměstnanců je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost a je financován z Evropského sociální fondu a státního rozpočtu ČR. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010893.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců členských firem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací kurzy zaměřené na získání měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických, právních, jazykových a IT znalostí a také technického a jiného odborného vzdělání. Účastníci získají osvědčení či potvrzení o absolvování. První kurzy proběhly na podzim 2019, ukončení projektu je plánováno na rok 2022.

Kompletní nabídka kurzů

Kurzy jsou pro zaměstnance firem zdarma (v rámci veřejné podpory de minimis). V případě zájmu o zapojení se do projektu využijte prosím níže uvedený kontakt.

Pomůžeme Vám zvýšit znalosti a kompetence Vašich pracovníků. Pojďte do toho s námi!

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel.: +420 724 613 106, l.kozak@khkmsk.cz

Aktuálně naplánované kurzy:

Prezentační dovednosti II.
KDY: 21.4.2021
KDE: On-line

Vyjednávání a argumentace
KDY: 27.4.2021
KDE: On-line

Cestovní náhrady
KDY: 28.4.2021
KDE: On-line

Hmotný a nehmotný majetek
KDY: 6.5.2021
KDE: On-line

Manažerské dovednosti I.
KDY: 10.5.2021
KDE: On-line

Manažerské dovednosti II.
KDY: 17.5.2021
KDE: On-line

Fakturace, doklady
KDY: 18.5.2021
KDE: On-line

Vyjednávání a argumentace
KDY: 21.5.2021
KDE: On-line