Via Technika

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.1.07/03.0064, Via Technika

Projekt Via technika, který realizovala Krajská hospodářská komora MSK, svým zaměřením a aktivitami úzce navazoval na předchozí úspěšný rozsáhlý projekt Střední škola – brána k technické kariéře.

Cílem realizovaných aktivit bylo posílení motivace středoškoláků ke studiu technického oboru a zlepšování podmínek pro výuku technických oborů v Moravskoslezském kraji

Podpoření žáci středních technických škol získali příležitost dále rozvinout své znalosti, schopnosti a dovedností, čímž by mělo dojít k zlepšení jejich uplatnění v technických oborech po ukončení středoškolského studia. Projekt se rovněž zaměřoval na práci s pedagogy odborných předmětů, jejichž dobrá informovanost o nejnovějších technologiích a nejaktuálnějších trendech ve vědě a technice, je pro kvalitní technické vzdělávání klíčová.

Hlavním principem uplatňovaným při realizaci projektu byla snaha o zvyšování provázanosti teoretického vzdělávání s praktickými postupy a požadavky zaměstnavatelů a navázání co nejširší komunikace mezi školou a zaměstnavateli.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje tímto projektem reagovala na ekonomickou situaci v ČR, která se i v době krize  potýkala s problémem trvalého nedostatku  kvalifikované pracovní síly v technických oborech, což se stávalo limitujícím faktorem pro další ekonomický rozvoj podniků a akutním ohrožením jejich výrobních programů. Projekt “Via Technika” se snažil inovativní formou tyto deformace na trhu práce eliminovat, a to tak, že zaváděl ucelený systém CÍLENÉ spolupráce středních technických škol, podniků a dalších aktérů na trhu práce.

Projekt Via Technika je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a byl realizován od 1. černa 2011 do 30 černa 2012.

———————————————————-

VIA TECHNIKA překročila stanovené cíle

Odborná stáž pedagogů středních škol proběhla ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v Nošovicích a byla poslední z akcí, čímž ukončila roční úsilí projektového týmu Krajského hospodářské komory. Celý projekt, jak i jeho název naznačuje, byl zaměřen na  oblast techniky, přesněji na zkvalitnění technického vzdělávání na SŠ, navázání a rozvoj spolupráce mezi podniky a školami, na propojení teoretické výuky s praxí a všeobecnou propagaci technických profesí. Reagoval na dlouhodobý trend, kdy se klesá  celkový počet i zájem dětí o střední odborné školy a řemesla, přestože je ze strany firem dlouhodobě avizován nedostatek kvalitních pracovníků v některých technických profesích, především z oblasti strojírenství, energetiky, elektrotechniky a informačních technologií. Počet absolventů středních technických škol zdaleka nedosahuje optimální výše a komora se právě prostřednictvím jednotlivých aktivit projektů a rozvíjením spolupráce mezi školami a podniky snaží v maximální možné míře podporovat rozvoj technického vzdělávání a aktivně přispívat k postupnému zlepšování situace v této oblasti.

Původně byl projekt připraven na provedení celkem 57 akcí, kterých se mělo zúčastnit 1200 studentů a 56 pedagogů technických škol v kraji (z Ostravy, Frýdku-Místku, Opavy, Kopřivnice, Havířova, Karviné, Bruntálu)  a to v šesti klíčových aktivitách

– Firemní prezentace podniků ve školách

– Odborné exkurze studentů v provozních částech podniků  

– Odborné stáže pedagogů SŠ ve firmách

– Dny s manažerem (studenti v podnicích)

– Studentské projekty pod vedením odborných pedagogů

– Prezentace podnikatelského prostředí a situace na trhu práce  ve školách

Dobrou spoluprací s vedením škol a podniků se však podařilo stanovená čísla ve všech klíčových aktivitách překonat. Díky 68 akcím bylo v průběhu realizace zapojeno více jak 2 000 studentů (247 děvčat a 1 759 chlapců ze středních technických škol) a přes 170 pedagogů, čímž byly stanovené monitorovací indikátory překročeny v průměru o 73% (podpořené osoby).

K firmám, které svým přístupem a vstřícností přispěly k naplnění cílů „Via Techniky“ patřily například EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., společnosti ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.), STEELTEC CZ, s.r.o., Huisman Konstrukce s.r.o., ČEZ a.s,  Elektrárna Dětmarovice – ČEZ a.s., INTOZA s.r.o.,    PLAKOR CZECH s.r.o., LIFTCOMP a.s., FAVEA s.r.o. , VÚHŽ a.s. (Výzkumný ústav hutnictví železa), Bramac střešní systémy spol. s. r. o., GRUNDFOS s.r.o., ROCKWOOL, a.s.,  Divize Isover/ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,  HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.,  Okna Baran nebo  KM BETA a.s.

 

VIA TECHNIKA začíná bilancovat

Roční projekt Krajské hospodářské komory MSK, který ukončil svoji realizační část 30. června 2012, už svým názvem Via Technika vypovídá o tom, že je zaměřen na oblast techniky, konkrétně na zkvalitnění  technického vzdělávání,   aktivní podporu odborných škol , propojení teoretické výuky s praxí a celkovou popularizaci technických profesí.

Právě v polovině května probíhalo druhé kolo přijímacích řízení na všech typech středních škol a mnozí žáci využili toho, že po zvážení svých možností při uplatnění na trhu práce nakonec odevzdali svůj zápisový lístek na některou odbornou školu technického směru. Již několik let klesá celkový počet i zájem žáků devátých tříd o střední odborné školy a řemesla, přestože je ze strany firem dlouhodobě avizován nedostatek kvalitních pracovníků v některých technických profesích, především z oblasti strojírenství, energetiky, elektrotechniky a informačních technologií. Počet absolventů středních technických škol zdaleka nedosahuje optimální výše a komora se právě prostřednictvím projektů a rozvíjením spolupráce mezi školami a podniky snaží v maximální možné míře podporovat rozvoj technického vzdělávání a aktivně přispívat k postupnému zlepšování situace v této oblasti.

Od začátku realizace projektu bylo díky 60 akcím zapojeno celkem více jak 1500 osob (1400 studentů středních technických škol a  110 pedagogů). Přes čtyři stovky studentů se zúčastnilo  klíčové aktivity č.2 – Odborné exkurze, kdy navštívili provozní části v některém ze spolupracujících podniků, například EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., společnosti ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.), STEELTEC CZ, s.r.o., Huisman Konstrukce s.r.o., ČEZ a.s, Elektrárna Dětmarovice – ČEZ a.s., INTOZA s.r.o., Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., PLAKOR CZECH s.r.o. nebo LIFTCOMP a.s.

K dalším aktivitám projektu patří  Firemní prezentace (představení firmy, profesí a její výrobní činnosti ve škole), Den s manažerem (pracovní den strávený studentem v podniku po boku členů vedení firmy a následná prezentace spolužákům), Studentské projekty pro vybrané studenty 3. a 4. ročníků (oborné práce zpracovaná pod dohledem odborníků), Prezentace podnikatelského prostředí a podmínek trhu práce (přednášky na školách s využitím aktuální Socioekonomické analýzy trhu práce v Moravskoslezském kraji) a také odborné stáže pro pedagogy.

Jedním z cílů projektu je  motivovat žáky nejen k výběru technického oboru, ale také k tomu, aby obor úspěšně vystudovali a v budoucnu v něm setrvali, popřípadě aby pokračovali ve studiu na vysoké škole. Podle dostupných údajů totiž přes 40% absolventů středních škol zaměřených na elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku  pracuje mimo vystudovaný obor. Věříme, že mezi žáky, kteří se zúčastnili aktivit projektu, jsou právě ti, kteří jsou přijati ke studiu na technické škole a nebo se na ni budou v příštích letech hlásit,  a dosáhnou perspektivní vzdělání  právě  VIA  techniku.

 

Projekt Via Technika

V červnu roku 2012 zahájila KHK MSK realizaci projektu Via technika, který svým zaměřením a aktivitami úzce navázal na předchozí úspěšný rozsáhlý projekt Střední škola – brána k technické kariéře.

Cílem realizovaných aktivit je posílení motivace středoškoláků ke studiu technického oboru a zlepšování podmínek pro výuku technických oborů v Moravskoslezském kraji

Podpoření žáci středních technických škol získají příležitost dále rozvinout své znalosti, schopnosti a dovedností, čímž by mělo dojít k zlepšení jejich uplatnění v technických oborech po ukončení středoškolského studia. Projekt rovněž se rovněž zaměřuje na práci s pedagogy odborných předmětů, jejichž dobrá informovanost o nejnovějších technologiích a nejaktuálnějších trendech ve vědě a technice, je pro kvalitní technické vzdělávání klíčová.

Hlavním principem uplatňovaným při realizaci projektu je snaha o zvyšování provázanosti teoretického vzdělávání s praktickými postupy a požadavky zaměstnavatelů a navázání co nejširší komunikace mezi školou a zaměstnavateli.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje tímto projektem reaguje na ekonomickou situaci v ČR, která se i v době krize se potýká s problémem trvalého nedostatku kvalifikované pracovní síly v technických oborech, což se stává limitujícím faktorem pro další ekonomický rozvoj podniků a akutním ohrožením jejich výrobních programů. Projekt “Via Technika” se snaží inovativní formou tyto deformace na trhu práce eliminovat, a to tak, že zavádí ucelený systém CÍLENÉ spolupráce středních technických škol, podniků a dalších aktérů na trhu práce.

Projekt Via Technika je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a byl realizován od 1. černa 2011 do 30. černa 2012.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.