Projekt: „Podnikatelský triangel (Žilina, Zlín, Ostrava)“


 

       

“Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Česká republika, Fond malých projektů.” Kód malého projektu: CZ/FMP/ 11b/01/012

Cíl projektu: projekt upevňuje, doplňuje, rozšiřuje a propaguje stávající kooperační síť Slovenska a českých partnerů s využitím inovativních přístupů. Projekt svými aktivitami vytváří a udržuje systém trvalé přeshraniční spolupráce.

Hlavní aktivity projektu: propagace a podpora fungujících Infobodov (Žilina, Zlín, Ostrava), konference, workshop, setkání projektových partnerů za účelem výměny know-how a poradenství. Široký tematický záběr má posílit sociální a hospodářský rozvoj pohraničí, což je prioritním cílem Programu.

Cílové skupiny projektu: podnikatelské subjekty působící v příhraničním regionu, obyvatelé příhraničního regionu (studenti, žáci) a zaměstnanci místní a regionální samosprávy.

Začátek realizace: listopad 2018

Konec realizace: květen 2019

Informace k projektu: www.za.scci.sk/triangel

Hlavní partner projektu:

Žilinská regionálna komora 

Hálkova 31, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: 00421-41-7235 101, -655, F: 041-7235 653

E: viator@za.scci.sk, www.interbiznis.sk, www.sopk.sk


Partneři projektu:

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje 

Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 00420-731-116-144, e-mail: info@khkzk.cz

http://www.khkzk.cz

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: 00420-724-613-105, e-mail: info@khkmsk.cz

https://www.khkmsk.cz