Kontaktní centra česko-slovenské hospodářské spolupráce


 

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SPOLUPRÁCE

Číslo projektu: 304031C838

Partneři projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora – Vedoucí partner
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje – Hlavní přeshraniční partner
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje – Partner projektu č. 1

Výše finanční podpory ze zdrojů EU na projekt: 145.857,02 EUR,
z toho podíl pro KHK MSK: 44 062,30 EUR.

Projekt je zaměřený na sociální a hospodářský rozvoj česko-slovenského pohraničí. Upevňuje, doplňuje a rozšiřuje vytvořenou kooperační síť slovenských a českých partnerů. Projekt svými aktivitami vytváří a udržuje systém trvalé přeshraniční spolupráce.

Cílovými skupinami projektu jsou podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu, obyvatelé přeshraničního regionu a zaměstnanci místní a regionální samosprávy.

Cílem projektu je posílení sociálního a hospodářského rozvoje pohraničí, vzájemné spolupráce a přenosu zkušeností a know-how mezi partnery projektu, rozšíření stabilní kooperační sítě, upevnění existujících vazeb a následné využití v praxi pro poskytování kvalitních služeb pro cílové skupiny. Vytvořená tematická síť partnerské spolupráce má za cíl zlepšit kvality a komunikační platformy mezi slovenskými a českými subjekty podnikajícími v příhraničních oblastech.

Aktivity projektu:
Setkání partnerů projektu za účelem výměny zkušeností a přenosu know-how
Rozšíření činnosti Infobodů ve Zlíně a Žilině a založení Infobodu CZ-SK v Ostravě
Regionální vzdělávací programy/semináře Infobodů
Konzultační dny a Bilaterální fórum na Slovensku
Konference v Čechách (Zlín, Ostrava)
Propagace přeshraniční spolupráce, infobodů a aktivit projektu, zpracování a tisk katalogu

Začátek realizace hlavních aktivit projektu:          2/ 2018
Konec realizace hlavních aktivit projektu:             1/ 2020

Kontakt:
Ing. Ilona Honusová
Telefon: 724 613 105
Email:  i.honusova@khkmsk.cz


Přehled akcí konaných v rámci projektu:


4. 4. 2018     Příprava e-shopu na GDPR v souvislostech EU

2. 5. 2018     GDPR pohledem legislativy EU

4. 6. 2018     Česko-slovenské ekonomické a podnikatelské fórum v Žilině

26. 10. 2018 Mezinárodní konference Jak zvládnout digitální marketing u nás i v zahraničí

30.11.2018    HR v roce 2019: nepalte od boku, řešte nábor a využití kapacit efektivně

30.4.2019     Založení s.r.o. a pracovněprávní problematika

7. 6. 2019      Jak na Google Analytics a Výkonnostní marketing

25. 9. 2019    Označení CE aneb jak uvést výrobek na trh

26. 11. 2019  Psychologie v marketingu a obchodu na českém a slovenském trhu

10. 12. 2019 PR komunikace … jak na ni?

Bližší informace o Infobodu CZ-SK a poskytovaných službách ZDE.