Základní výcvik v mediaci

Datum konání: 20.10.2022 - 22.10.2022

Místo: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Zaměření: mediace
Typ: kurz
Organizátor: Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt:

Michaela Šrámková, michaela.sramkova@upol.cz; tel.: 585 637 507

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu.

Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení. Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace.

Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.
1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
2. Proces mediace, komunikační techniky
3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

Podrobnosti včetně termínů konání najdete ZDE.