XXVIII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

Datum konání: 26.09.2022 - 26.09.2022

Místo: Ostrava
Zaměření: podnikání, energetika, doprava
Typ: setkání
Organizátor: Česko-polská obchodní komora z.s.

Kontakt:

Žaneta Kyjonka, sekretariát ČPOK, Česko-polská obchodní komora z.s., tel.: +420596 612 230

Česko-polská obchodní komora z.s. organizuje tuto významnou událost společně s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Tato akce se řadí k nejvýznamnějším svého druhu v regionu a je ojedinělou propagací nejen Ostravy, Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky, a to z hlediska rozvoje jak v oblasti podnikatelských aktivit, tak cestovního ruchu a v neposlední řadě kulturně – společenských vztahů mezi všemi účastnickými zeměmi, zejména tedy Českou, Polskou a Slovenskou republikou.

Setkání podnikatelů je akcí s celodenním programem rozděleným do dvou částí:

1)Dopolední konferenční část s diskusními panely bude probíhat v Magistrátu města Ostravy.

Hlavními tématy konference budou:

1.téma: “ENERGETICKÁ BEZPEČNOST STŘEDNÍ EVROPY”

2.téma: „KRITICKÁ INFRASTRUKTURA” (podtéma: „VODNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA”)

2)Odpolední kulturně – společenská část XXVIII. Setkání podnikatelů proběhne tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě.

Na organizačním zajištění akce se bude podílet řada institucí podporujících podnikání v příhraničních regionech účastnických zemí, zejména Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Setkání se každoročně účastní přes 200 zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních i nevládních institucí, zástupců státní správy i místních samospráv.

V případě zájmu o účast na akci XXVIII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky se prosím registrujte do dne 10. srpna 2022 na odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3iJY8P8Q4Id8eq3deGZj7Slxpk49wipnXvGdGmajntEmYcA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 (počet míst omezen). Poplatek za účast je 1500Kč /osobu; členové ČPOK – částka 500Kč pro 1 osobu za členskou firmu (poplatek zahrnuje: vstupenku pro 1 osobu na akci XXVIII. Setkání podnikatelů, umístění informace o firmě v katalogu v kapitole seznam účastníků, překlad zápisu do katalogu do polštiny, 1ks katalogu/účastníka, 1x obal na vizitku, občerstvení na konferenci a v zahradách GK PR).

Zúčastněným firmám akce XXVIII. Setkání podnikatelů dále organizátor nabízí:

– umístění krátké informace o své firmě v katalogu XXVIII.

Setkání podnikatelů zdarma (zápis do katalogu je možný do 25. srpna 2022)- viz. katalog níže

– umístění reklamní tabule firmy v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě – cena 7000,-Kč (rozměr tabule max. velikost 1 x 1,5 m – dodání reklamní tabule do GK PR do dne 22.9.2022); členové ČPOK – cena 5500Kč.

– distribuci propagačních materiálů o Vaší firmě mezi účastníky – cena 3500,-Kč (dodání materiálů do kanceláře ČPOK do dne 16.09.2022); členové ČPOK –  cena 2500Kč

– prezentaci firmy (stánek, degustace) v zahradách Generálního konzulátu PR – cena 14 000,-Kč (termín přihlášení do 1.09.2022); členové ČPOK – cena 12 000,-Kč

– multimediální prezentaci firmy během konference – cena 7000,-Kč (termín zaslání do 31.08.2022); členové ČPOK – cena 5500,-Kč

XXVIII. Setkání podnikatelů je skvělou příležitostí k prezentaci Vaší společnosti podnikatelům a zástupcům veřejné správy, a proto se organizátoři na Vás obrací se žádostí o sponzoring XXVIII. Setkání podnikatelů. Za finanční podporu této akce Vám nabízí marketingové partnerství:

1.GENERALNÍHO PARTNERA – na částku 100 000,-Kč  (nabídku zašleme na vyžádání)

2.ZLATÉHO MARKETINGOVÉHO PARTNERA – na částku 60 000,-Kč

3.STŘÍBRNÉHO MARKETINGOVÉHO PARTNERA – na částku 30 000,-Kč

KATALOG