Veřejné zakázky zejména pro dodavatele 8.12.2022

Datum konání: 08.12.2022 - 08.12.2022

Místo: kancelář PRK Partners s.r.o., 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
Zaměření: Právní kurz
Typ: seminář
Organizátor: KHK MSK; PRK Partners s.r.o.,

Kontakt:

Ing. Ladislav Kozák, KHK MSK, +420 724 613 106; l.kozak@khkmsk.cz

Uvažujete o účasti v tendrech vypisovaných zadavateli?
Chcete získat základní orientaci v zakázkách nebo si jen doplnit a prohloubit Vaše znalosti?
Chcete se vyvarovat chyb při podávání nabídek? Pak právě pro Vás je určen náš seminář.

Úvodem se zorientujeme v rozdílech mezi zadávacím a výběrovým (zejména zakázkami malého
rozsahu) řízením a projdeme si přípravu nabídky a její náležitosti. Seznámíme se s požadavky
zadavatelů na kvalikaci a smluvní dokumentaci. Neopomeneme ani problematiku doplňování,
objasňování a změn či oprav nabídek a jejich přípustnost. Budeme se věnovat nejen možnostem
změn závazků z pohledu zakázkového práva, ale také obraně dodavatelů v zadávacím procesu.
Závěrem se zaměříme na chystanou novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek a její vliv na
dodavatele.

Pozvánka