Seminář Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+

Datum konání: 01.12.2022 - 01.12.2022

Místo: Sál zastupitelstva, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava
Zaměření: Podpora pro podnikatele
Typ: Seminář
Organizátor: Moravskoslezský kraj

Kontakt:

Hana Simonová, Jan Skipala; een@khkmsk.cz, 597 479 330

Seminář Aktuální příležitosti pro podnikatele v období 2021+, který pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu se uskuteční dne 1. prosince 2022 v čase 14:00 – 17:00 hod, v sále zastupitelstva, krajský úřad, 28. října 117, Ostrava.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možností finanční podpory investičních projektů, a to jak z národních, tak i evropských zdrojů. Nejprve se dozvíte o možnostech podpory z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Konzultovat můžete přijít rovněž realizaci projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který v příštím roce pokročí do své finální fáze. Následně bude představen systém investičních pobídek v České republice s důrazem na plánované změny. Ze strany Moravskoslezského kraje jsou pro Vás připraveny aktuální informace o podpoře pro podnikatele v rámci OP Spravedlivá transformace.

Účast na akci je bezplatná. Občerstvení zajištěno.

Program:
14:00 – 14:05
Zahájení konference – Jakub Unucka , 1. náměstek hejtmana MSK
14:05 – 14:30
Podpora z OP Spravedlivá transformace v oblasti vodíkových technologií – Jakub Unucka a Daniel Minařík, zmocněnec MSK pro rozvoj vodíkových technologií
14:30 – 15:00
Podpora z OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (+OP PIK) – Marian Piecha, náměstek ministra, MPO ČR
15:00 – 15:15

Digitalizace firem – Petr Filipi, ředitel odboru digitalizace a internetu, MPO ČR
15:15 – 15:45

Přestávka – coffee break
15:45 – 16:10
Investiční pobídky – Zbyněk Pokorný, ředitel odborub brownfields a rozvoje inovačního podnikání, MPO ČR
16:10 – 16:20
Podpora z OP Spravedlivá transformace v oblasti podnikání – Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou
ekonomiku, MŽP ČR
16:2 – 16:35

Zvýhodněný úvěr pro MSP v rámci OP Spravedlivá transformace – zástupce Národní rozvojové banky
16:35 – 17:00
Podpora z OP Spravedlivá transformace pro průmyslové areály ČSA a LAZY – zástupce MSID, a.s.
Diskuze a závěr

Registrace: v případě Vašeho zájmu je nutná registrace nejpozději do 25. 11. 2022 pomocí registračního formuláře ZDE:
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Csanková, krajský úřad MSK, tel: 595 622 791, email: jarmila.csankova@msk.cz