Rezervujte si datum 15.11.2022 pro 2nd Czech-German Workshop for Industrial Research and Innovation

Datum konání: 15.11.2022 - 15.11.2022

Místo: Velvyslanectví SRN v Praze
Zaměření: výzkum, inovace
Typ: workshop
Organizátor: VŠB - TUO

Kontakt:

prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D., prorektor pro strategii a spolupráci, VŠB – TUO, e-mail: igor.ivan@vsb.cz;  telefon: +420 597 323 710

VŠB – Technická univerzita Ostrava společně se svými partnery Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU a Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT Vás srdečně zve na druhý Česko-německý workshop zaměřený na výzkum a inovace pod názvem “Řešení energetických systémů pro budoucnost”, který se uskuteční 15. listopadu 2022 na Velvyslanectví SRN v Praze. Cílem workshopu je představit možnosti spolupráce s Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO), ať na smluvní nebo projektové bázi.

Registraci na workshop je možné provést pomocí elektronického formuláře, a to nejpozději do 31. října 2022. Podrobné informace včetně předběžného programu naleznete zde.