Pozvánka k účasti na zahraniční podnikatelskou misi do Švédska zaměřenou na cirkulární ekonomiku

Datum konání: 30.09.2024 - 03.10.2024

Místo: Švédsko
Zaměření: Cirkulární ekonomika
Typ: Zahraniční podnikatelská mise
Organizátor: Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu, Ministerstvo životního prostředí ČR, KHK MSK, Enterprise Europe Network

Kontakt:

Hana Simonová, Marcela Vontor een@khkmsk.cz, h.simonova@khkmsk.cz tel.: +420 724 613 918

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje zve zástupce firem a regionálních institucí k účasti na misi do Švédska, která je zaměřena na cirkulární ekonomiku a související obory a odvětví.

Cílem mise, která se uskuteční od 30. 9. do 3. 10. 2024 v Stockholmu a Göteborgu, je sdílení jedinečného švédského know-how v oblasti cirkulární ekonomiky, prezentace českých inovativních řešení a českých participantů, rozšíření zahraničních kontaktů a zprostředkování vzájemné spolupráce.

Švédsko, které má ambici být do roku 2030 mezinárodním vzorem v oběhovém hospodářství, snížilo v posledních letech únik hodnoty v materiálových tocích o polovinu. Sdílení zkušeností a inspirací pro uplatňovaná a rozvíjená opatření pro oběhovost v soukromém i veřejném sektoru je proto pro účastníky mise jedinečnou příležitostí.

Program je připraven tak, aby v průběhu 3 dnů členové české delegace dostali příležitost navázat užitečné kontakty a seznámili se s posledními trendy v oběhovém hospodářství a udržitelným podnikání.

Mise je primárně zaměřena na aktéry působící v oblasti :

  • odpadů
  • cirkulárního IT
  • řešení aplikace recyklátů
  • udržitelných obalů
  • recyklace textilu a dalších materiálů
  • zabezpečení udržitelnosti
  • a dalších souvisejících oborů

Program:

Pondělí 30. září 2024 – Stockholm

Přílet do Stockholmu
např. linkou Eurowings, odlet z Prahy ve 13:20, přílet do Stockholmu 15:15, případně bude řešen individuálně

18:30 Oficiální zahájení a setkání na ambasádě ve Stockholmu

 

Úterý 1. října Stockholm

09:00 – 10:00
Circular Sweden – podnikatelské sdružení, které podporuje rozvoj oběhových toků

10:30 – 11:30
Cradlenet – švédský oběhový hotspot, mezioborová síť pro cirkulární společnosti a organizace

13:30 – 14:30
3stepIT – efektivní a udržitelná správa životního cyklu IT

15:00 – 16:00
Foxway – cirkulární IT služby na všech úrovních
alternativně
Inrego – průkopníci v oblasti cirkulárního IT, odborníci na technologie opakovaného použití

+ další jednání ve Stockholmu (bude upřesněno)

Středa 2. října Stockholm a Eskilstuna

09:00 – 10:00
Švédská agentura pro ochranu životního prostředí (Naturvårdsveket) – příklad projektu inovace, recyklace a třídění použitého oblečení pomocí umělé inteligence, strojového učení a automatizace

10:30 – 12:30
Enterprise Europe Network – networkingová akce se stockholmskou kanceláří největší světové podporné sítě pro malé a střední podniky – příležitost získat užitečné kontakty na potenciální švédské partnery

14:30 – 16:00
ReTuna – první recyklační centrum na světě, systém nákupů novým, klimaticky šetrným způsobem

18:30 – 21:30
Přejezd vlakem ze Stockholmu do Göteborgu –  pro zájemce o účast na další části mise

Čtvrtek 3. října Göteborg (volitelná část programu)
09:00 – 10:30
Město a Business region Göteborg – vytváření podmínek pro udržitelné podnikání

10:45 – 11:45

Chalmers Industriteknik – příklad efektivní spolupráce přední univerzity s podnikatelskou komunitou se zaměřením na inovace pro udržitelnou společnost

Odlet
(např. linkou KLM z Göteborgu ve 14:10 s přestupem v Amsterodamu, přílet do Prahy v 18:50

 V průběhu organizace může dojít k rozšíření a dílčím změnám programu. S účastníky lze individuálně po vzájemné domluvě upravit účast jen na určité části programu (např. ukončení mise již po středečním programu)

Podmínky účasti: účast na misi je bezplatná, účastníci si hradí náklady za ubytování a cestu do Švédska, ze strany MZV a MŽP budou hrazeny místní přejezdy a občerstvení v průběhu programu

Bližší informace: Hana Simonová, Marcela Vontor h.simonova@khkmsk.cz, een@khkmsk.cz tel.: +420 724 613 918

Registrace: počet míst je omezen a pro účast na misi budou preferováni zájemci z působící v relevantních oborech. Registrujte se proto, prosím, na na tomto odkazu, následně se Vám ozveme a účast na misi potvrdíme

Pozvánka ke stažení zde