MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SLOVENSKO-ČESKO 2022

Datum konání: 27.09.2022 - 27.09.2022

Místo: Hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina
Zaměření: energetika, doprava, pracovní trh
Typ: konference
Organizátor: SOPK ŽRK, Žilina

Kontakt:

Róbert Vydra, SOPK ŽRK, Žilina; T: 00421-41-7235 102, -655, E: zahrza@za.scci.sk

Žilinská regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci s českými partnermi KHK Moravskoslezského kraje a KHK Zlínskeho kraje si Vás dovoľujú pozvať na

MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU SLOVENSKO-ČESKO 2022
Energetika – Pracovný trh – Infraštruktúra – Podpora podnikateľov (inovácie, fondy, plán obnovy) – Generačná výmena vo firme

Odznejú prezentácie na aktuálne témy:
Energetika – energia pre priemysel – čo môžu podnikatelia očakávať, kompenzácie, podpora pre firmy,
problematiku objasní riaditeľ Odboru palív a energetiky Sekcie Energetiky Ministerstva hospodárstva SR

(NE)dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v priemysle a iných odvetviach hospodárstva, aktuálny vývoj pracovného trhu v SR a ČR,
predstaví manažér najväčšieho slovenského internetového pracovného portálu Profesia.sk

– aké aktuálne podporné programy môžu podnikatelia využívať, ako a kde získať zdroje financovania,
Vám odprezentujú odborníci zo SIEA a špecialisti v oblasti fondov

– aktuálne dopravné prepojenie medzi SR a ČR, čo sa stavia a čo nie, aké sú plány výstavby v ďalšom období,
predstaví Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a ŽRK SOPK

ako čeliť problémom, ktoré nastávajú pri generačnej výmene v riadení firmy,
z vlastných skúseností bude čerpať zakladateľ a majiteľ českej rodinnej spoločnosti SULKO

– vzájomné hospodárske vzťahy SR a ČR, európsky program cezhraničnej spolupráce, atď.

Podrobný program s uvedením jednotlivých rečníkov nájdete v prílohe.

Využite možnosť získať aktuálne informácie, stretnúť sa s odborníkmi z praxe, získať nové kontakty a vymeniť si skúsenosti.

ÚČASŤ BEZPLATNÁ.

Pozvánka s prihláškou ZDE.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je nutné zaslať vyplnenú návratku do 22.9.2022 na email zahrza@za.scci.sk alebo sa prihlásiť online.
Online registrácia je možná cez link: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=227

Počet účastníkov je obmedzený!
Pri vyššom počte prihlásených bude organizátor prihliadať na dátum prihlásenia účastníka.
Počas konferencie je zabezpečené bezplatné občerstvenie a obed.