Jak na nové výzvy a možnosti v zaměstnávání cizinců? On-line webinář

Datum konání: 29.09.2022 - 29.09.2022

Místo: online
Zaměření: zaměstnanost cizinců
Typ: webinář
Organizátor: HK ČR

Kontakt:

kurzy@komora.cz

Co bude náplní webináře?

 • Program kvalifikovaný zaměstnanec (PKZ)
 • Ukrajina – možnost spuštění PKZ
 • Víza dočasné ochrany – co bude po březnu 2023
 • Jak dlouhá je „čekací doba“ na zaměstnance přes PKZ
 • Je reálné zvýšení kvót na ostatní státy v rámci PKZ?
 • Nové státy zařazené do PKZ?
 • Co bude dál s rozpracovanými žádostmi o zaměstnaneckou kartu pro uchazeče z Ukrajiny?

Přihlaste se na webinář a získejte odpovědi na tyto i své otázky od expertů z 5 ministerstev a Hospodářské komory.


Program webináře:

09:00-09:20  Monika Pouzarová (specialistka odboru usnadňování obchodu a služeb, Hospodářská komora)

 • Žádost o zařazení do PKZ – podmínky
 • Nejčastější chyby při zpracování žádostí do PKZ ze strany zaměstnavatelů
 • Asistenční kanceláře Hospodářské komory
 • Adaptačně integrační kurzy

09:20-09:40  Karolína Bartošová (ředitelka odboru zahraničně obchodní spolupráce, Ministerstvo zemědělství)

 • Potřeba zahraničních zaměstnanců v zemědělství
 • Mimořádná a jiná víza v zemědělství

09:40-10:10  Lukáš Prokeš (zástupce náměstkyně ministra, ředitel odboru evropského a mezinárodního práva, Ministerstvo průmyslu & Czech Invest)

 • Vládní programy ekonomické migrace – aktuální situace
 • Program kvalifikovaný zaměstnanec – kvóty a kapacity
 • Nové státy v PKZ

09:40-10:10  Jiří Kvasnička (vízový odbor, Ministerstvo zahraničních věcí)

 • Aktuální situace na Ukrajině
 • Je reálné obnovení PKZ pro Ukrajinu?
 • Čekací doba u ostatních států PKZ – délka fronty
 • Aktuální stav PKZ – případné navýšení kvót a nové státy
 • Schengenská víza
 • Agentura POEA

10:40-11:10  Barbora Vojáčková (odd. zahraniční zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 • Prezentace dat z výzkumu na zjištění potenciálu uprchlíků
 • Aktuality ze zaměstnávání občanů Ukrajiny
 • Informace o webové aplikaci MPSV pomáhající příchozím občanům z Ukrajiny
 • Jak bezchybně zaměstnat cizince s vízem dočasné ochrany?
  – Jaké dokumenty musí k získání zaměstnání cizinec předložit?
  – Zaměstnávání a pracovněprávní záležitosti cizích státních příslušníků z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem
 • Vízum dočasné ochrany
  –  Jaké mohou být formy pracovně právního vztahu?
 • Informační povinnost zaměstnavatele vůči ÚP
  – Při nástupu cizince do zaměstnání;
  – Při změně zaměstnání;
  – Při nenastoupení a ukončení zaměstnání
 • Formy rekvalifikace uprchlíků
  – Jak má zaměstnavatel postupovat v případě regulovaných a neregulovaných pracovních pozic,
  – Jak postupovat při uznání kvalifikačních předpokladů a dosaženého vzdělání

11:10-11:25 Přestávka

11:25-11:45  Radek Jakubský (viceprezident Hospodářské komory)

 • Aktuální situace
 • Ukrajina – nyní a budoucnost
 • Dočasná ochrana – příležitost pro některé segmenty pracovního trhu
 • Kvóty na ostatní státy PKZ – apel na vládu na zvýšení kvót
 • Nové státy zařazené do PKZ
 • Úspěšnost Hospodářské komory při zařazování firem do PKZ
 • Čekací doba na zařazení firem do PKZ
 • Návrhy na zlepšení migračního systému

11:45-11:20  Ondřej Brychta (zástupce odboru azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra)

 • Aktuality z PKZ
  – podmínky pro vstup a pobyt zaměstnanců z třetích zemí a příchozích z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu (vízum dočasné ochrany)
 • Možnost navýšení kvót pro ostatní státy z PKZ
 • Co bude následovat po uplynutí platnosti víz dočasné ochrany?
 • Je reálné obnovení PKZ pro Ukrajinu?
 • Budou zpracované podané žádosti o zaměstnanecké karty?
 • Jak může Ukrajinec cestovat po EU s vízem dočasné ochrany?
 • Jak oznámit změnu zaměstnavatele nebo pracovní zařazení?
 • Jak prodloužit končící pobytové oprávnění (zaměstnaneckou kartu)?

Další informace včetně odkazu k přihlášení najdete ZDE.