Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Seznam členských firem k 1. 5. 2021

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., je jeden z největších světových výrobců bezešvých ocelových lahví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů a mlecích koulí.

http://www.vitkovicecylinders.cz/

Vladimír Lempochner

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů, silniční nákladní doprava.

Přerov – Přerov VIII-Henčlov, Martinská 145/21, PSČ 75002

Vlastimila Čumpelíková

Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství, velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba, motorových vozidel, destilace, rektifikace a míchání lihovin.

Ostrava – Polanka nad Odrou, Za Podjezdem 434/55, PSČ 72525

VOP CZ, s.p.

VOP CZ, s.p. je podnikem, který se profiluje v oblasti vojenské techniky, strojírenské výroby a vývoje. Podnik se nachází v Šenově u Nového Jičína, další část podniku je v Bludovicích nedaleko Nového Jičína.

http://www.vop.cz/

VOP GROUP, s.r.o.

Počínaje rokem 1999 společnost VOP GROUP, s.r.o. začíná klást důraz rovněž na rozvoj civilních aktivit. Otevírá se stolařské středisko, ve kterém se začíná vyrábět nábytek na zakázku a v listopadu téhož roku se otevírá prodejna spotřební elektroniky a bílé techniky. http://www.vopgroup.cz/cs/

VVUÚ, a.s.

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech a těžkém průmyslu. http://www.vvuu.cz/

VYNCKE, s. r. o.

Vyrábí zařízení ke zpracování biomasy a odpadu, průmyslové kotle na biomasu a odpady o výkonech 3 až 100 MWt. Více: http://www.vyncke.com/

Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek

Jsme výrobcem firemního, pracovního, sportovního oblečení, ložního prádla a doplňků pro použití v řemeslné, průmyslové a zemědělské výrobě, ve stavebnictví, potravinářství a v obchodních zařízeních a službách.

http://www.vkusfm.cz/

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, univerzita, která už více než 165 let mění současnost a budoucnost technických a ekonomických oborů. https://www.vsb.cz/

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením dvou téměř nejstarších, nejtradičnějších vysokých škol – VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava s více než 15letou tradicí.

https://www.vspp.cz/