Seznam členů

Seznam členů Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje

Členem Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHK MSK) se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo vlastnící živnostenský list. Předpokladem členství je vyplněná členská přihláška doručená spolu s přiloženou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu na úřad komory. Přihlášky projednává představenstvo KHK MSK, které se schází min. 4x ročně. Po schválení představenstvem se přihlášený stává členem KHK MSK (HK ČR) se všemi právy a povinnostmi.

Seznam členských firem k 1. 5. 2021

Kateřina Tomanová

Berte tedy, prosím, tyto stránky jakou mou prezentaci sebe sama, prezentaci mého díla a nabídku služeb, kterými se snažím vytvořit poptávku po něčem netradičním, jiném, novém, přesto na obvyklá životní témata jako jsou mezilidské vztahy (nejlépe v komediích).

http://www.katerinatomanova.cz/

KERN s.r.o.

Jsme výrobně obchodní firmou střední velikosti s výhodnou geografickou polohou ve střední Evropě. Naší hlavní náplní je výroba drátu a výrobků z drátu.

http://www.kern-dr.cz/

KOEXIMPO, s. r. o.

KOEXIMPO, spol. s r.o. je česká společnost, která funguje na trhu již více než 28 let. Ve svých začátcích se zaměřovala na papírnictví a kancelářské potřeby. https://koeximpo.cz/ 

Kohimex, spol. s r.o

Společnost, zabývající se projekcí, výrobou a realizací montovaných ocelových nádrží, sil a zásobníků té nejvyšší kvality. Více: http://kohimex.cz/

KOMA – Industry, s.r.o.

V oblasti průmyslové výroby je zapotřebí nabízet a vytvářet produkty s vysokou flexibilitou a s využitím automatizační techniky. Změny v chování zákazníků a tlak na personalizované produkty a služby nás nutí k novým řešením, dává nám nové podněty a nové výzvy.

http://www.komaindustry.cz/

KOTRLA a.s.

KOTRLA a.s. je  ryze českou společností s českým kapitálem, s transparentní organizační strukturou, tvořenou konkrétními lidmi. S pokorou si troufáme říci, že díky modernímu přístupu, úrovní a rozsahem nabízených služeb.

http://www.kotrla.cz/

Kovona System, a.s.

KOVONA SYSTEM, a.s. je českou, prosperující a globálně orientovanou výrobní společností, jejíž primární aktivitou je velkosériová kovovýroba. Společnost vznikla v roce 2000.

https://www.kovona-system.cz/uvod-40.html

KOVOSPORT TŘINEC akciová společnost

Společnost Kovosport Třinec a.s. působí v oboru přesného CNC soustružení, vrtání a frézování. Mezi strojní vybavení patří například horizontální i vertikální vyvrtávačky, soustruhy, karusely, sloupové vrtačky.

http://www.kovosport.cz/cs/

Kristina Lýsková

Účetnictví a auditorská činnost, daňové poradenství.

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. byla založena v červenci roku 2000 na základě společné dohody Třineckých železáren, a. s., Města Třinec a Základní organizace odborového svazu KOVO Třinecké železárny.

http://www.kapa-ops.cz/