Seminář k zadávání veřejných zakázek

Datum konání: 05.03.2019 - 05.03.2019

Místo: Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava
Zaměření: právní
Typ: seminář
Organizátor: Krajská hospodářská komora MSK a PRK Partners

Kontakt:

Ing. Ladislav Kozák, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz, tel.: 724 613 106

Zákon o zadávání veřejných zakázek – zaměřeno na zadavatele
Dopolední seminář (8.30 – 11.30 hodin)

Předmětem semináře bude seznámit zadavatele, kteří zadávají či hodlají zadávat veřejné zakázky, se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek po více jak dvouletých zkušenostech s jeho aplikací a vybranými tématy.

Zákon o zadávání veřejných zakázek – zaměřeno na dodavatele
Odpolední seminář (12.30 – 15.30 hodin)

Předmětem semináře bude seznámit dodavatele, kteří se chtějí ucházet o veřejné zakázky, se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek po více jak dvouletých zkušenostech s jeho aplikací a vybranými tématy.

Dotkneme se aktuálních otázek, jako jsou:

Povinná elektronizace veřejných zakázek
– Povinná elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, možnosti komunikace, typy podpisů, doručování
– Elektronické nástroje, profily zadavatele
– Vyjímky z elektronické komunikace
– Nabídky v elektronické podobě, prokazování složení jistoty
– Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy (kvalifikace, ISSM)
– Způsoby uzavření smluv, smlouvy v listinné podobě
– Elektronická komunikace s ÚOHS
– Důsledky nedodržení povinnosti elektronizace

Objasňování a doplňování údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
– Aplikace § 46, základní principy, právo nebo povinnost
– Neměnnost nabídky? Změny kvalifikace?
– Rozhodovací praxe o aplikace § 46

PRK Partners_pozvanka na seminar_verejne zakazky_zadavetele

PRK Partners_pozvanka na seminar_verejne zakazky_dodavatele

Registrace přihlášek: www.khkmsk.cz/registrace/