Workshop pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty

Datum konání: 19.09.2019 - 19.09.2019

Místo: VŠB-TU Ostrava
Zaměření: implementace BIM u nadlimitních veřejných zakázek od roku 2022
Typ: odborný seminář
Organizátor: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakt:

Přihlášky prosím zasílejte na e-mail: BIM@agentura-cas.cz do datumu uvedeného v přihlášce.

Workshop je určen veřejným zadavatelům, kterých se bude týkat povinnost implementace BIM u nadlimitních veřejných zakázek od roku 2022.

V rámci workshopu budou blíže představeny klíčové oblasti Koncepce a jejich hlavní metodické výstupy připravované během roku 2019. Na workshopech jsou samozřejmě vítáni i potenciální dodavatelé pro pilotní projekty, aby měli přehled o zajímavých novinkách, které již mohou být aplikovány v nových pilotních projektech.

Za cíl workshopů si klademe představení škály výstupů, které budete moci začít využívat od příštího roku ve vašich pilotních projektech, a začít získávat konkrétní zpětnou vazbu, která umožní nastartovat nad těmito tématy diskusi s praktickými závěry. Jsme přesvědčeni že účast na workshopu pro Vás bude přínosná a užitečná. Nejenže budeme odpovídat na vaše dotazy, ale zároveň získáte příležitost zapojit se do spoluformování implementace BIM. Rádi mezi sebou přivítáme další iniciativní kolegy z řad veřejných zadavatelů a zodpovíme Vaše dotazy.

Právě pro období zavádění metody BIM je důležité zapojení odborníků jak ze soukromé sféry, tak především z veřejného sektoru, aby se podařilo společně nalézt proveditelné a funkční postupy a tím pomocí digitalizace zefektivnit přípravu, výstavbu a správu staveb.
Využijte možnosti formovat budoucnost českého stavebnictví i budoucí práci veřejného investora v nové digitální době.

CAS_20190911_pozvánka_workshopy_pilotní-projekty-program_Ostrava