Webinář – DPH u vývozu a dovozu zboží

Datum konání: 16.11.2020 - 16.11.2020

Místo: online
Zaměření: Mezinárodní obchod
Typ: webinář
Organizátor: KHK MSK, EEN

Kontakt:

Jan Skipala, Hana Simonová, +420 597 479 330, een@khkmsk.cz

  • Jaké daňové doklady musím odevzdat při vývozu/dovozu zboží?
  • Jak dovážet nebo vyvážet z třetích zemí?
  • Jak správně odvádět DPH?

Na tyto a spoustu dalších otázek Vám odpovíme na webináři, který pořádá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK – DPH u vývozu a dovozu zboží.

Online pracovní seminář k problematice uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží ve vazbě na aplikaci celních předpisů po změnách pro rok 2020 je určen zejména pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

Program:

DPH při vývozu zboží:

– definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů
– definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
– definice vývozce dle celních předpisů
– základ daně při vývozu zboží / statistická hodnota při dovozu zboží
– DUZP při vývozu zboží
– daňové doklady při vývozu zboží
– podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu
– složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skaldu apod.
– příklady obchodních transakcí
– diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

DPH při dovozu zboží:

– definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů
– definice dovozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH
– definice deklaranta dle celních předpisů
– celní hodnota při dovozu zboží
– základ daně při dovozu zboží
– datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení
– daňové doklady při dovozu zboží
– osvobození dovozu zboží od cla a od DPH
– oprava základu daně při dovozu zboží
– složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod.
– příklady obchodních transakcí
– diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.

KDY: 16.11.2020 od 9:00
KDE: online
REGISTRACE: www.khkmsk-registrace.cz
INFORMACE: Jan Skipala, Hana Simonová tel.: 597 479 330, e-mail: een@khkmsk.cz
POZVÁNKA: ZDE