Vzdělávací kurz efektivního nakládání s energií

Datum konání: 16.04.2019 - 16.04.2019

Místo: Brno
Zaměření: energetické úspory
Typ: školení
Organizátor: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Kontakt:

Mgr. Renáta Knollová, Česko – německá obchodní a průmyslová komora, telefon +420 221 490 364 ,
e-mail:  knollova@dtihk.cz.

Školení v oblasti energetických úspor se koná v rámci programu Young Energy Europe, které je realizováno evropskou iniciativou na ochranu klimatu. Jedná se o vzdělávací program pro mladé pracovníky v oblasti úspor energií a zdrojů ve firmách.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora realizovala v roce 2018 první ročník tohoto kurzu v Praze, druhý ročník kurzu v roce 2019 plánujeme uspořádat v Brně.

Kurz obsahuje 5 školicích dnů a zahrnuje přednášky a workshopy z oblasti úspor energií, energetického managementu, ochrany klimatu, podnikové mobility či cirkulární ekonomiky, oběhového hospodářství, úspory vody. Důležitým aspektem je provázání s praxí. Účastníci v rámci kurzu zpracovávají praktický projekt úspor ve své firmě. Náplní kurzu jsou i měkké dovednosti (projektový management, komunikace, prezentace), aby byli účastníci schopni své projekty v rámci firem lépe prosadit a realizovat.

Podmínkou účasti je, že se musí jednat o pracovníky pod 35 let. Počet účastníků omezen na max. 30 (ideálně 2-3 zaměstnanci za firmu). Účast je zdarma.  Specializace není vyžadována, kurz není určen pro již vyškolené energetiky.

Více informací ke školení a jeho průběhu naleznete také na webových stránkách.

 

Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2018.

Harmonogram kurzu 2019

Leták Young Energy Europe

Přihláška Young Energy Europe 2019