„VÝVOJ EKONOMIKY V ROCE 2020 – RECESE NEBO PROGRESE A JEJICH DOPADY NA EKONOMIKU ČR“

Datum konání: 20.02.2020 - 20.02.2020

Místo: Restaurace Na Zaguří (Na Zaguří 233, Horní Bludovice).
Zaměření: ekonomika
Typ: seminář
Organizátor: OHK Karviná

Kontakt:

PhDr. Zdeněk Starý, tel.: 724 041 004, 602 632 630, e-mail: karvina@hkok.cz

Cílem semináře je seznámit členskou základnu se současnými trendy v oblasti makroekonomické situace, jejího předpokládaného vývoje včetně dopadů do podnikatelského prostředí ČR. Dále budou obsahem semináře možnosti podpory podnikání z EU fondů.

Seminář bude ukončen obědem formou rautu. Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o potvrzení účasti nejpozději do 10. 2. 2020 na emailovou adresu karvina@hkok.cz.

Program semináře:
09.30 – 10.00 Prezence
10.00 – 10.10 Zahájení a přivítání hostů
10.10 – 10.40 Vystoupení Petra Hřiba, senior konzultanta ČSOB EU centra
10.40 – 12.00 Vystoupení předního makroekonoma ČSOB Petra Dufka
12.00 Společný oběd formou rautu

Pozvánka